Església del Sagrat Cor de Jesús

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Roquetes

Adreça: Pl. Pare Cirera,4

Descripció:
L'església parroquial del Sagrat Cor de Jesús és un senzill temple bastit el 1955.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església.

Estil: Historicisme

Datació: 1954-1955

Localització: Al Raval de Cristo

Descripció:

L'església parroquial del Sagrat Cor presenta planta rectangular, d'una sola nau, amb dos petits cossos que sobresurten del primer tram de la nau, un de forma quadrada, el cos de l'esquerra i de forma rectangular el cos de la dreta, i que es prolonguen fins a l'absis . L'absis és parcialment ovalat. La construcció és un edifici exempt, excepte per la part de l'absis que està annexat amb la casa parroquial i la casa del rector, i d'estil sobri. La coberta és a dues vessants. Els murs laterals del temple presenten obertures de mides reduïdes,  una per tram de la nau, i els contraforts pràcticament no s'observen exteriorment. A la façana principal trobem una senzilla porta d'entrada, una petita rosassa i una franja ornamental sota la cornisa, que envolta tot l'edifici. L'interior de l'església és molt senzill, poc ornamentat, amb sostre pla i absis de quart d'esfera. Els materials utilitzats per a la construcció són la pedra i el maó. L'autor de la construcció de l'església va ser el Sr. Josep M. Franquet i Martínez.

 

Notes històriques:

Aquesta església va ser bastida substituint una d'anterior que durant la Guerra Civil va ser destruïda, però no reconstruïda, així, els oficis religiosos es realitzaven en una nau magatzem propera. El solar actual, va ser cedit per uns particulars i l'edificació es va dur a terme gràcies a l'empenta dels veïns. L'any 1952 es va crear la parròquia del Sagrat Cor de Jesús. L'ornamentació interior és va realitzar posteriorment.

 

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Església.

Adreça: Pl. Pare Cirera,4

Telèfon: 977 501 739

Lloc web: http://www.roquetes.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@roquetes.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.809056], [0.495245]