Casal dels marquesos de Vallgornera

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Rourell, El

Adreça: Plaça del Castell

Descripció:
També conegut com El Castell. Es tracta d'un edifici aïllat de grans dimensions, situat en el nucli central del poble del Rourell.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Casal

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVII

Localització: Dins del nucli urbà del Rourell

Descripció:

Edifici aïllat de grans dimensions, situat en el nucli central del poble. És de planta quadrada i la seva estructura ha sofert modificacions al llarg del temps. L'element més remarcable de la façana és la porta central d'accés, d'arc de mig punt, amb dovelles regulars de pedra. A la clau i als salmers hi ha tres escuts. A la part inferior de la façana, es conserven les antigues espitlleres. Als costats de la porta i als angles de l'edifici hi ha carreus de pedra regulars. Exteriorment, la construcció presenta una distribució irregular de les obertures que són de formes diverses: de mig punt, allindades i una finestra coronella de tipologia gòtica. La coberta és de teula. Aquest casal-palau té elements medievals, notables finestrals gòtics i dues torres incorporades. Va ser bastant modificat al segle XVIII.

Notes històriques:

L'origen d'aquesta construcció es difícil de precisar, tot i que l'Inventari de l'Arxiu Històric del COAC de Tarragona el situa dintre del segle XVII. El seu nom li ve del segle XVIII, quan Salvador de Baldric va comprar la senyoria del Rourell (1703). Posteriorment, la seva família va heretar el títol de marquesos de Vallgornera. Popularment, el casal és conegut amb el nom de El Castell.

Tipus: BCIN - Monument històric. 1867-MH

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Els castells catalans, Barcelona: Rafael Dalmau, 1971.

Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1978.

Gran Geografia comarcal de Catalunya, Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

 

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure des de l'exterior

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Plaça del Castell

Telèfon: 977 840 502

Fax: 977 840 502

Lloc web: http://www.rourell.altanet.org

Adreça electrònica: aj.rourell@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.223469], [1.218788]