Cal Cardenal

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Tarragonès

Municipi: Salomó

Adreça: C/ de Josep Nin

Descripció:
Aquest casal, l'edifici més destacat de Salomó junt amb la seva església, és una construcció pertanyent en origen al llinatge dels Nin, una família de cavallers sòlidament arrelada al poble ja en el segle XVI, de la que aquest edifici era la casa pairal.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Casa pairal

Estil: Renaixement

Datació: Segles XVI-XVII

Localització: Centre històric

Descripció:

L'edifici, restaurat modernament, consta d'un cos principal i una torre de planta quadrada. El cos principal té planta rectangular, i consta de planta baixa, pis noble i golfes, amb coberta de teules a doble vessant, destacant en el pis noble un conjunt de grans finestrals balconades d'estil gòtic-renaixentista. Té una gran façana oberta al carrer de Josep Nin i, en la part posterior, una àmplia extensió de terreny coneguda com el farraginal dels cabrers. En el costat sud s'aixeca una talaia decorada amb rellotge de sol, coberta a quatre vessants i documentada ja en el segle XVIII, a la qual es va adossar un edifici més modern en els segles XIX-XX, destinat a treballs agrícoles.

En la façana posterior es conserva una porta adovellada i una altra de llinda, on es conserva una inscripció amb la data de 1678, l'any en què Joan de Nin i Vidal va ser armat cavaller.

Notes històriques:

Aquesta és la casa pairal de la família Nin, que per la documentació conservada es sap que abans del 1594 ja es trobava sòlidament arrelada a Salomó. El 1709 el procurador de la vídua de Joan Nin va vendre el conjunt de l'herència familiar al veí de Torredembarra i ciutadà de Barcelona Manuel de Fontanilles, per 12.810 lliures.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Llei 9/1993 del patrimoni cultural català

Data disposició: 30/09/1993

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

MENCHON, J., TEIXELL, I., VIRGILI, A.: L'edifici Cal Cardenal i el llinatge Nin. Salomó (Tarragonès). Estudi històric, arquitectònic i arqueològic, Ajuntament de Salomó.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Consultar

Ús i funció actual: Centre polivalent

Adreça: C/ de Josep Nin

Telèfon: 977 629 030 (Ajuntament de Salomó)

Fax: 977 629 214 (Ajuntament de Salomó)

Lloc web: http://www.calcadernal.org/

Adreça electrònica: aj.salomo@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.229800], [1.373715]