Molí del Mig

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Molins

Comarca: Tarragonès

Municipi: Salomó

Adreça: Partida de la Polla Rossa

Descripció:
Aquest molí es troba al costat del riu Gaià, en una àrea enfonsada i envoltada de cingles, tradicionalment dedicada al conreu però que actualment ha quedat envaïda per bosc de pi.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici industrial. Molí fariner

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: En l'extrem occidental del terme de Salomó, a tocar del terme de Vilabella

Descripció:

Es tracta d'un molí fariner d'origen medieval, del qual conservava la sala de les moles, coberta amb una volta de canó apuntada,. Annexat al casal medieval i a un nivell més alt trobem les restes d'una ampliació que deu correspondre ja al segle XVIII.

Actualment l'edifici del molí es troba en procés de rehabilitació.

Notes històriques:

Al costat del riu, uns metres aigües amunt, trobem una possible resclosa que aprofita un entrant de la roca i que s'aixeca sobre una estructura molt compacte de rajoles; aquesta sembla que servia per a desviar el corrent del riu. També aigües més amunt, trobem una estructura de pedra i morter de calç relacionada amb l'aprofitament del cabal d'aigua del riu, tot i que no es pot confirmar que estigui relacionada amb el funcionament del molí.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

BLAY, J.; CLAVÉ, S.A.. A: BLAY, J.; CLAVÉ, S.A.. El patrimoni de molins a la demarcació de Tarragona. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2001. p.580. 

PALAU, S. "Els molins fariners del riu Gaià". XXXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos de Catalunya. [Valls] 3I3 (1989), p.121-140. 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Observacions:

 

 

Adreça: Partida de la Polla Rossa

Telèfon: 977 629 030 (Ajuntament de Salomó)

Fax: 977 629 214 (Ajuntament de Salomó)

Lloc web: http://www.salomo.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.salomo@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.237931], [1.341416]