Torre del telègraf

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Salou

Adreça: Avinguda del Mirador.

Descripció:
Es tracta d'un fortificació destinada a facilitar la comunicació dels territoris circumdants. Va ser construïda quan l'exèrcit va establir la telegrafia òptica realitzada amb l'objectiu d'efectuar senyals òptics alhora que també havia de servir per a captar-los.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Torre telegrafia.

Estil: Obra popular

Datació: 1854

Localització: Al final de l'avinguda del Mirador. Mirador de Salou.

Descripció:

La Torre del Telègraf Òptic és una construcció de planta rectangular formada per tres cossos separats per diferents elements arquitectònics. Sobre els fonaments recolza una base de secció atalussada, sobre la qual se situa una motllura per damunt de la qual hi ha una alçat amb una disposició regularitzada del material sobre el qual es va aplicar un arrebossat de ciment. A més els angles estaven reforçats amb blocs de pedra més grans. En l'alçat dels murs que defineixen la fortificació són visibles diversos revestiments corresponents al projecte original, finestres i espitlleres. També s'obren dues portes: una en el mur occidental corresponent al projecte original mentre que la segona té una cronologia posterior al projecte original que, probablement se situaria en un moment indeterminat dins el període corresponent a la Guerra Civil Espanyola. De la part de la teulada només es conserven una cabirons de fusta així com a diverses baixants.

Notes històriques:

Alguns autors, com R. Aloguin, opinen que es va bastir en el segle XVII, tot i que les seves característiques són pròpies de les construccions amb una cronologia dins del segle XIX. Aquesta datació és precisament la que va proposar R. Amigó, segons el qual probablement es va construir entre 1830 i 1840, quan l'exèrcit va establir la telegrafia òptica en aquest territori essent realitzada amb l'objectiu d'efectuar senyals òptics alhora que també havia de servir per a captar-los. Alguns autors també són de l'opinió que no es va arribar a fer servir.

Tipus: BCIN

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Observacions:

Aquesta torre formava part de la xarxa de telegrafia òptica que recorria la costa catalana. Sembla que no va arribar a entrar en funcionament ja que molt poc després la telegrafia òptica va ser substituïda per l'elèctrica.

Adreça: Avinguda del Mirador.

Telèfon: 977 309 200 Ajuntament

Fax: 977 309 220 Ajuntament

Lloc web: http://www.salou.org/

Adreça electrònica: ajuntament@salou.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.078507], [1.160866]