Vil.la romana de la Burguera

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Romà

Comarca: Tarragonès

Municipi: Salou

Adreça: Avinguda Països Catalans

Descripció:
Les restes trobades van permetre documentar l'existència d'una gran vil·la d'explotació agropecuària, de la que es conservaven destacades estructures de premsat de vi i d'emmagatzematge, que cap al segle II dC es va transformar en un edifici residencial amb banys privats. Actualment l'únic element conservat són les termes o banys privats de la vil·la.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Jaciment arqueològic

Datació: Època romana

Localització: A l'entrada del nucli urbà des de la carretera de Vila-seca.

Descripció:

Els treballs arqueològics duts a terme entre els anys 2000 i 2002 en aquest sector del municipi de Salou van permetre documentar un jaciment arqueològic, del que ja es tenien indicis. Es tracta d'una vil·la romana de característiques similars a altres documentades al Camp de Tarragona. Les evidències més antigues corresponen a un graner datat a mitjans del segle I aC, però una important reforma duta a terme en el segle I dC van transformar l'assentament inicial en una vil·la de tipologia plenament romana, amb una zona dedicada a la producció de vi. Es van construir grans dipòsits per al most, una premsa, i un magatzem de dolia o grans tenalles on el vi feia el darrer procés de fermentació i s'emmgatzemava.

Cap a la segona meitat del segle II o els inicis del segle III dC aquesta vil·la productiva es va reestructurar radicalment, transformant-se en una vil·la de tipus residencial i lúdic, amb l'ampliació de la zona d'hàbitat i la construcció d'un conjunt termal, en la zona de ponent del conjunt monumental.

Durant l'antiguitat tardana es produeix una nova transformació de la vil·la, que quedarà reduïda al sector dels banys, en aquests moments reaprofitats per ubicar-hi la zona residencial, i la resta de construccions restaran abandonades i espoliades, mantenint-se així un petit hàbitat sense l'esplendor de segles enrera, que serà definitivament abandonat a finals del segle VII o els inicis del VIII dC.

Actualment l'únic element conservat de la vil·la és el conjunt termal, ja que la resta del jaciment va desaparèixer amb la construcció de l'hotel, i es pot visitar en el jardí situat al costat de l'entrada a l'establiment.

Tipus: BCIL

Disposició: Inclòs al Catàleg de Béns a Protegir del POUM

Data disposició: 01/10/2003

Publicació: 01/10/2003

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ADSERIAS, M. 1998: Evidències de passat. Prehistòria i món antic a Vila-seca. Vila-seca, Monografies de Vila-seca, 20, Ajuntament de Vila-seca.

BOSCH, F., DÍAZ, M., MACIAS, J.M. (en premsa): "La vil·la de la Burguera de Salou", Tàrraco 2011, Jornades d'Arqueologia sobre intervencions a la ciutat romana i el seu territori, Tarragona, 10-11 de novembre de 2011.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Dintre de l'Hotel Vil·la Romana

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic

Observacions:

Actualment aquest jaciment es localitza dins els jardins de l'hotel Vil·la Romana.

Adreça: Avinguda Països Catalans

Telèfon: 977 309 200 Ajuntament

Fax: 977 309 220 Ajuntament

Lloc web: http://www.salou.org/

Adreça electrònica: ajuntament@salou.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.081440], [1.145231]