Xalet Bonet

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Tarragonès

Municipi: Salou

Adreça: Passeig Jaume I, 1-2 / Plaça Bonet, 8

Descripció:
Va ser un dels primers xalets modernistes construïts davant de la platja, el 1921, en uns terrenys on només hi havia alguns horts.És un edifici de gran interès, de l'arquitecte Domènec Sugrañes, tant per la seva estructura, amb diversos cossos juxtaposats i teulades poligonals, com per la composició de les façanes i els motius ornamentals, on s'utilitza sobretot la ceràmica vidriada.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici residencial. Xalet.

Estil: Modernisme

Datació: 1921

Localització: Nucli urbà

Descripció:

El xalet Bonet o Voramar és una construcció d'estil modernista tardà que presenta planta quadrada, amb planta baixa, pis noble i a sobre un altre, i un lloc destinat a les cotxeres. Les façanes principals que donen a la plaça i al passeig estan tractades amb xamfrans a les cantonades o cossos sortints a manera de torres. Des de la plaça s'obre l'accés a l'edifici mitjançant una gran escalinata que duu a la porta d'accés principal. A sobre la porta de la terrassa s'observa un rellotge de sol realitzat amb ceràmica blava i verda. Es llegeix "aprofita el temps que passa i no torna" en lletres neogòtiques. La utilització de tons ocres a les rajoles marrons  que emmarquen les obertures es ressalten amb els contorns blaus i verds i amb les baranes. La construcció està coronada per una cornisa graonada que combina les peces de terra cuita i la rajola blava, de la que arrenca una coberta inclinada amb acabat de teula vidriada verda i vermella. Cal destacar la xemeneia de formes ondulades en blanc i blau, i les portes de ferro forjat. Al jardí, trobem una mena de glorieta que sembla ser la coberta del pou de la finca, que portava un recobriment de trossos de manises blaves i blanques, i que ha desaparegut.  A l'interior de l'habitatge, remarcar, les pintures murals que decoren la planta noble, obra d'Agustí Ferrer, representant diferents temes, sent el motiu principal la partida del rei Jaume I de les platges de Salou.

Notes històriques:

L'empresari tèxtil de Picamoixons, afincat a Reus, Ciríac Bonet, va ser un dels pioners forjadors del paradisíac Salou d'estiueig primisecular que volia ser el Biarritz o la Niça de Catalunya. Va encarregar el seu palauet marítim al seu amic, Domènec Sugrañes, que projectava en un tardomodernisme amb elements gaudinians, com el trencadís o les estructures dels sostres, quasi reproduïdes del Xalet Bellesguard, de Barcelona: Sugrañes va ser el marmessor i continuador de Gaudí a la Sagrada Família. El xalet, que va precedir els seus veïns, ja noucentistes, conté unes magnífiques pintures murals a l'interior, al·legòriques de la sortida de Jaume I des de Salou per a la conquesta de Mallorca, de les belles arts i escenes bíbliques i egípcies, obra del sitgetà Agustí Ferré. La iconografia de les façanes és religiosa i catalanista i a l'angle principal lluu un rellotge de sol amb la llegenda «Aprofita el temps que passa i no torna». Al jardí hi ha una glorieta amb la cúpula de trencadís.

 

Tipus: BCIL

Disposició: Inclòs al Catàleg de Béns a Protegir del POUM

Data disposició: 01/10/2003

Publicació: 19/12/2003

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura modernista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Observacions:

És conegut com Xalet Voramar, tal i com ho indica una cartel·la localitzada a la façana posterior de l'edifici. Tot i que la tradició popular i molta de la bibliografia afirmen que és del 1918,  l'expedient constructiu conservat a l'Arxiu del COAC, és del 1921.

Adreça: Passeig Jaume I, 1-2 / Plaça Bonet, 8

Telèfon: 977 309 200 Ajuntament

Fax: 977 309 220 Ajuntament

Lloc web: http://www.salou.org/

Adreça electrònica: ajuntament@salou.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.076189], [1.142075]