Xalet Loperena

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Tarragonès

Municipi: Salou

Adreça: Passeig de Jaume I, 8

Descripció:
Xalet noucentista projectat per l'arquitecte Domènec Sugrañes Gras el 1925, per al notari Josep Loperena Romà.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici residencial. Torre.

Estil: Noucentisme

Datació: 1925

Localització: Nucli urbà

Descripció:

Els set xalets noucentistes supervivents del passeig de Salou, que va néixer el 1920 com a passeig de Miramar, van ser promoguts per famílies reusenques benestants que van fer de Salou, llavors un barri de pescadors de Vila-seca, una colònia d'estiueig d'alt nivell. L'arquitecte promotor era Simó Bofarull i el constructor, Pau Bartolí. Entre els xalets, els de millor qualitat arquitectònica són el Bonet i el Loperena, de Domènec Sugrañes; el Recasens o Torremar, de Simó Bofarull; i el Verge de la Pineda, dissenyat pel propietari, Joan Miarnau, i obrat per Pau Bartolí. Del xalet Loperena cal destacar-ne l'interior -sostres, pintures i esgrafiats- i les xemeneies de trencadís com a gest de complicitat de Sugrañes cap a Gaudí. La iconografia de la façana reprodueix icones de l'ofici de notari i patriòtiques catalanes. El notari gironí establert a la Selva del Camp (1900), Reus (1908) i Tarragona (1925), Josep Loperena Romà, va ser un personatge catalanista socialment destacat.

Tipus: BCIL

Disposició: Inclòs al Catàleg de Béns a Protegir del POUM

Data disposició: 01/10/2003

Publicació: 19/12/2003

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Passeig de Jaume I, 8

Telèfon: 977 309 200 Ajuntament

Fax: 977 309 220 Ajuntament

Lloc web: http://www.salou.org

Adreça electrònica: ajuntament@salou.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.075253], [1.134871]