Edifici i moll de la "Real Compañia de Canalización del Ebro"

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Altres monuments d'arquitectura industrial

Comarca: Montsià

Municipi: Sant Carles de la Ràpita

Adreça: Inici de la carretera del Poble Nou

Descripció:
Aquest conjunt es relaciona amb el canal de navegació projectat al segle XIX per la "Real Compañia de Navegación del Ebro" i que al final es va fer servir com a reg. Està format per un gran edifici, un moll, les dues cases dels guàrdies, l'enclusa, i les restes de la dàrsena.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Comercial. Magatzem.

Estil: Neoclassicisme

Datació: 1860

Localització: Als afores del poble, al principi de la carretera de Poble Nou.

Descripció:

Les restes del canal de navegació Amposta-Sant Carles de la Ràpita estan formades per un gran edifici de maó de planta rectangular, un llarg moll a la part posterior, les dues cases del guardes, de planta quadrada, i un pis, de maçoneria, l'enclusa feta de grans carreus, i les restes, cobertes de terra, de la gran dàrsena (310x60 m). L'edifici de grans dimensions, presenta planta baixa i pis. La façana s'articula amb 11 arcs de mig punt cecs als quatre dels extrems i oberts als 3 centrals que engloben tant la planta baixa com el pis. A la tercera part de la seva alçada hi ha un arquitrau formant rectangles també cecs. A les façanes laterals es disposen només tres arcs. Es corona amb una teulada a quatre vessants, amb ràfec relativament pronunciat. El moll consta d'un soterrani amb voltes sobre pilastres i un accés per dos arcs de mig punt amb dovelles de pedra sobre parament de maçoneria. El pis superior, originàriament també amb coberta, conserva només restes dels murs laterals, de maçoneria. Tenia una superfície de 1.443 m². 

Notes històriques:

Van existir dos canals diferents, superposats en part, però de característiques tècniques diverses. El primer que es va construir és d'època de Carles III, projectat per fray Damián de los Apóstoles l'any 1769 i que probablement es va construir la dècada següent, fent-se servir fins el s. XIX. El segon canal s'emmarca dins del pla de navegació de l'Ebre realitzat per la "Real Compañia de Navegación del Ebro", edificat el 1857 a una alçada superior i fins a l'assut de Xerta. En aquest cas parlem d'aquest segon canal, que a causa de la imminència del ferrocarril, la companyia abandonar la línia de navegació i les obres de canalització foren aprofitades per a reg del delta de l'Ebre. A l'edifici de grans dimensions està previst que s'ubiqui la seu del museu marítim "Les Casotes".

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Inici de la carretera del Poble Nou

Telèfon: 977 740 100

Fax: 977 744 387

Lloc web: http://www.larapita.cat

Adreça electrònica: aj.stcrapita@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.621794], [0.598301]