Església parroquial de la Santíssima Trinitat

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Montsià

Municipi: Sant Carles de la Ràpita

Adreça: Plaça Carles III

Descripció:
Construcció bastida el segle XIX, damunt de l'anterior església. S'englobava dins del projecte urbanístic de Carles III, però durant la Guerra Civil fou destruïda. El 1941 es començà a reconstruir la nova església que va ser inaugurada el 1945.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església.

Estil: Neoclassicisme

Datació: 1941 - 1945

Localització: Es troba al centre de la vila.

Descripció:

Edifici de planta rectangular format per una nau central ampla, dues laterals de petites dimensions, absis semicircular i coberta a dues vessants. La nau central està coberta per una volta de canó, amb arcs torals, decorada amb cassetons quadrats i sustentada per una cornisa correguda sota de la qual s'alcen pilastres estriades amb capitells jònics. L'absis es cobreix amb una volta de quart d'esfera ornamentada també amb cassetons. L'altar és d'alabastre, decorat amb columnes i frontó partit amb la imatge de la Mare de Déu a la fornícula superior. La façana s'articula amb un porxo arquitravat format per quatre columnes d'ordre toscà damunt de les quals hi ha un arquitrau i una balustrada d'obra. La porta d'accés presenta llinda i brancals de pedra. A la part superior es disposa d'una finestra d'arc de mig punt, flanquejada per dues pilastres amb capitell jònic a cada costat. Aquest cos es remata amb un frontó i una creu llatina a dalt de tot. A la dreta s'ubica una torre, de planta quadrada, amb rellotges mecànics a la part superior i rematat amb un campanar amb frontons sobre falses columnes i capitells jònics.

Notes històriques:

Aquest edifici va ser construït al segle XIX, damunt de d'una d'anterior, dins del projecte urbanístic ideat per Carles III. Durant la Guerra Civil va ser destruïda i reconstruïda immediatament. El 1938 el rector de Sant Carles amb el suport de J. Torné, P. Castro i altres rapitencs, varen encarregar una talla polícroma a l'escultor Campanya. La imatge va entrar al poble el 24 de juliol de 1941 i el dia següent es va col·locar la primera pedra de la nova església. Aquest va ser beneïda el 25 de juliol de 1945 pel vicari general de la diòcesis, M. Joaquim Blanch. S'intentà fer una rèplica de l'antiga imatge que hi havia i que es va custodiar durant molt de temps a la clausura de les Monges Santjoanistes de Tortosa i que es va cremar el 1936, juntament amb el convent. El 1990 es va restaurar.

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Parròquia.

Adreça: Plaça Carles III

Telèfon: 977 740 100

Fax: 977 744 387

Lloc web: http://www.larapita.cat

Adreça electrònica: aj.stcrapita@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.619540], [0.592211]