Fleca Laureano

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Montsià

Municipi: Sant Carles de la Ràpita

Adreça: Plaça Carles III, 37

Descripció:
Edifici construït a les darreries del segle XIX. S'emmarca dins del projecte urbanístic de Carles III, però es va deixar inacabat. A finals del XIX o principis es va reformar i a l'actualitat és una fleca.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Porxes.

Estil: Neoclassicisme

Datació: Segles XVIII-XIX

Localització: Es troba al centre de la vila, a l'extrem de la part porticada de la plaça Carles III, davant de l'església parroquial.

Descripció:

L'edifici presenta un pòrtic que ocupa tota l'alçada de la construcció. Aquesta consta de planta baixa i un pis. L'alçada està doblada respecte a la resta de porxos contigus, i està formada per quatre columnes de pedra amb basa i capitell toscà, de material revocat. La façana és de composició neoclàssica amb un eix de simetria central: composició de buits en tres eixos verticals, separats per pilastres que són la projecció de les columnes del pòrtic. Porta central amb finestra a cada costat i tres balcons del primer pis. El parament de la façana està revocat amb encoixinats. Remata l'edifici una balustrada d'obra, amb un timpà semicircular a la part central.

Notes històriques:

Aquest edifici s'emmarca dins del projecte de Carles III de crear una ciutat portuària. Les obres van iniciar l'any 1780 i el 1788 es van paralitzar, quedant molts edificis públics inacabats, com probablement aquest. La coberta plana, la balustrada i l'interior són reformes efectudes a finals del segle XIX o principis del XX quan l'edifici es convertí en un habitatge i botiga. Es pensa que en el projecte original en lloc de la balustrada actual s'hauria projectat un frontó com a coronament. A l'edificació original, les finestres del segon pis eren quadrades i molt més baixes i el pòrtic arrencava de més a baix. Quan es reforma a finals del XIX o principis del XX s'allarguen les columnes i es subtitueixen els capitells toscans per uns més alts.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Comercial. Botiga.

Adreça: Plaça Carles III, 37

Telèfon: 977 740 100

Fax: 977 744 387

Lloc web: http://www.larapita.cat

Adreça electrònica: aj.stcrapita@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.619788], [0.593012]