La Glorieta

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Montsià

Municipi: Sant Carles de la Ràpita

Adreça: Av. Constitució, 66

Descripció:
Aquest edifici formava part del projecte de ciutat que Carles III volia portar a terme a finals del s. XVIII. Estava situat fora del nucli urbà, en una situació elevada, a l'extrem de l'eix que segons el traçat urbanístic neoclàssic travessa el nucli urbà.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Espai de lleure. Mirador.

Estil: Neoclassicisme

Datació: Final del segle XVIII

Localització: Es troba a l'extrem nord-oest de la vila, al pati de les escoles públiques.

Descripció:

Edifici exempt i inacabat de planta circular perllongat per un petit cos rectangular adossat. A la banda que dóna vers la ciutat presenta tres obertures en forma d'arc de mig punt, emmarcades cada una d'elles per dues pilastres d'odre dòric, rematades per un entaulament perimetral. L'interior presenta també restes de columnes. L'edifici no es va acabar, restant per construir la coberta, el paviment i l'arrebossat exterior i interior dels murs.

Notes històriques:

La Glorieta o també anomenada La Capelleta forma part de la nova ciutat creada el 1780 per Carles III. La seva ubicació aïllada i elevada emfatitza l'eix urbanístic transversal (mar-muntanya) que en interseccionar-se amb la plaça de Carles III creava tot l'espai urbà. A l'actualitat es troba ubicada a l'interior de les escoles públiques i per tant ha perdut el seu caràcter de pavelló-mirador sobre la ciutat.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret 22/03/1984

Data disposició: DOGC 09/05/1984

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Observacions:

També anomenda La Capelleta.

Adreça: Av. Constitució, 66

Telèfon: 977 740 100

Fax: 977 744 387

Lloc web: http://www.larapita.cat

Adreça electrònica: aj.stcrapita@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.621491], [0.587517]