Torre del Moro I

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Montsià

Municipi: Sant Carles de la Ràpita

Adreça: Banda E Ctra. N-340 (Partida del Codonyol)

Descripció:
Amb altres dues torres situades a l'oest de la N-340 forma el grup anomenat "torres del Moro" i que s'engloben en un més genèric que és el de les "torres dels Alfacs". Alguns autors les daten al segle XVI i altres són de l'opinió que es podrien situar en un moment anterior (s. XIV-XV).

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre.

Estil: Obra popular

Datació: 1576

Localització: Es troba a la banda oest, als afores de la vila.

Descripció:

Presenta una planta rectangular amb els murs atalussats fins a 1,70 d'alçada. A la façana orientada cap a mar s'ubica la porta de mig punt adovellada. També en aquest mur, però a la part superior es conserva un matacà. Un altre matacà es troba al mur que mira a Alcanar. Al mur frontal i dorsal hi ha espitlleres i al frontal i l'orientat cap a sud dues finestres. A l'interior, es conserva el sostre original amb volta de canó a la planta. El primer pis es corona amb una teulada a dues vessant , refeta posteriorment. La torre es remata a la part superior amb merlets. Els murs estan fets de maçoneria amb carreus als angles. També hi ha sectors arrebossats posteriorment. També s'han afegits tres murs de maçoneria al mur de la façana amb la funció de protegir l'entrada de la torre.

Notes històriques:

Aquesta torre conjuntament amb altres dues ubicades al costat oest de la N-340 forma el grup dit de les "torres del Moro", que al mateix temps s'inclouen dins del grup genèric de "torres dels Alfafcs". Sobre aquestes torres no es té cap documentació de referència ni tampoc sobre el seu topònim original. Organitzades a banda i banda de l'antic camí dels bandolers, es pensa que varen ser construïdes a finals dels segle XVI per defensar la costa tortosina davant l'increment dels atacs dels pirates musulmans i turs. De la seva edificació i manteniment es va encarregar la ciutat de Tortosa, amb l'ajuda de la corona. Altres autors són de l'opinió que podrien haver-se construït entre els segles XIV-XV. Segons Bayerri "a provecho de su salvaguardia (del monestir de la Ràpita) se acabaron de construir, a expensas de la caja municipal tortosina, en 1390, las atalayas del Montsià y Puigmoltó, con guardianes perennes que las custodiasen". També Miravell pensa que algunes de les torres anomenades del Moro podria correspondre a alguna de les atalaies citades.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret 22/04/1949

Data disposició: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

MIRAVALL, R.; ALAVEDRA, J.: Les torres de la regió marítima de l'Ebre. Tortosa: Dertosa, 1980 (Dertosa; 7), p. 61-72.

Historia de mi pueblo. Alcanar. Tortosa, 1922.

Historia de Tortosa y su comarca. Tortosa, 1951

Inventario Artístico de Tarragona y su provincia. Ministerio de Cultura, 1983.

Adreça: Banda E Ctra. N-340 (Partida del Codonyol)

Telèfon: 977 740 100

Fax: 977 744 387

Lloc web: http://www.larapita.cat

Adreça electrònica: aj.stcrapita@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.616910], [0.574863]