Casa de l'illa de Buda

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Montsià

Municipi: Sant Jaume d'Enveja

Adreça: Illa de Buda (Parc Natural del Delta de l'Ebre)

Descripció:
Aquest conjunt es compon de diferents construccions bastides al llarg del temps. Els primers edificis es començaren a construir a finals del segle XIX, amb el material que es tenia més a la vora, com és el fang del Delta. en canvi, l'església és de principis del XX.

Tipus monument: Habitatge. Dependències agrícoles. Religiós.

Estil: Obra popular

Datació: Final del segle XIX i principis del XX

Localització: Es troba a la banda oest de l'illa de Buda.

Descripció:

Conjunt format per diverses construccions bastides en diferents moments. L'edificació principal és una masia de planta rectangular, orientada a sud, amb coberta a doble vessant. Es poden distingir dos cossos. El més important, situat a l'esquerra tocant el camí, té planta baixa, pis i golfes. entre aquest i l'església trobem un segon cos de planta baixa i pis. Les façanes estan formades per un seguit de portes i finestres amb llinda de gran senzillesa. Destaca la façana sud de l'edificació principal, gairebé simètrica, amb tres eixos de composició verticals i amb una balconera en posició central. En relació a l'església, presenta una planta rectangular amb un sola nau adossada entre mitgeres, coberta amb teula a doble vessant. L'interior no disposa que cap decoració ni arquitectònica ni pictòrica, a excepció dels arcs de mig punt que marquen el ritme de l'estructura i la cornisa que ressegueix els murs laterals. La façana, orientada a sud, està flanquejada per dues pilastres. La portalada és de mig punt emmarcada per una motllura llisa que arriba fins les pilastres angulars. Al centre hi ha un petit rosetó i com a coronament un campanar d'espadanya.

Notes històriques:

Aquest conjunt es va començar a construir a les darreries del segle XIX utilitzant els materials que hi havia més a l'abast -el mateix fang del delta- i el forn expressament per a tal motiu. L'església en canvi és de començaments del segle XX. És interessant observar el conjunt en relació al seu entorn. Destaquen les palmeres de gran verticalitat que l'emmarquen i el grup d'eucaliptus del camí del costat, creant un perfil molt característic d'aquestes agrupacions del delta.  

Tipus: BCIL

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Data disposició: Febrer 2010

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Difícil

Ús i funció actual: Habitatge. Dependències agrícoles. Religiós.

Adreça: Illa de Buda (Parc Natural del Delta de l'Ebre)

Telèfon: 977 468 039 i 977 478 056 (ajuntament)

Fax: 977 468 555

Lloc web: http://www.santjaume.org/

Adreça electrònica: info@santjaume.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.707481], [0.834031]