Torre de Lletger

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Sant Jaume dels Domenys

Adreça: C/ del Raval, Lletger.

Descripció:
Torre de planta circular semienrunada, documentada en el segle XII-XIII, que és l'únic testimoni conservat del castell de Lleger.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Obra popular.

Datació: Segles XII-XIII.

Localització: Nucli urbà de Lletger.

Descripció:

Torre de planta circular semienrunada. Es conserva una alçada màxima de 8 m, obrada amb pedres de diferent grandària carejades. Es conserven algunes espitlleres i el que sembla part d’una cúpula del primer pis.

Notes històriques:

El lloc es documentat el 1023. En l'inventari fet per Beatriu de Tous el 1410 es menciona entre les seves possessions el castell de Lleger. Durant el segle XVII s'inicià la decadència dels castells ja que la nova estructura política i econòmica va fer innecessària la seva tasca defensiva. A l'any 1671 i amb motiu de la mort de Federic del Bosch i de Sant Vicenç, es féu una relació de les seves propietats, entre les quals apareixia el castell de Lleger. Les restes actuals són els últims vestigis del castell. Fa uns quaranta anys s'ensulsià la meitat de la torre, i per tal d'evitar el perill, s'enderrocaren dos o tres metres de la part superior. La torre, com totes les construïdes a la zona, té un caràcter defensiu. Aquest tipus de torre s'edificava en temps de la reconquesta, cap al segle X. Situades en llocs elevats, servien per comunicar a les terres la presència de l'enemic. Les senyals es feien amb foc, a la nit, i amb fum durant el dia.

Tipus: BCIN, monument històric.

Disposició: Decret.

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: C/ del Raval, Lletger.

Telèfon: 977 677 113 Ajuntament.

Fax: 977 678 598 Ajuntament.

Lloc web: http://www.stjdomenys.altanet.org/

Adreça electrònica: ajuntament@stjdomenys.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.294058], [1.579160]