Torre de Sant Jordi

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès

Comarca: Montsià

Municipi: Sant Jaume d'Enveja

Adreça: Av. Catalunya, 22-30 (Ajuntament)

Descripció:
Torre de guaita i de defensa, de planta quadrada, de la qual només es conserva el basament. La sorra acumulada al seu entorn forma com una duna.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre.

Localització: Es troba a prop del Port Fangós.

Descripció:

Torre de guaita i defensa de planta quadrada. Es conserva el basament que per la sorra acumulada al seu entorn forma com una duna.

Notes històriques:

Estava destinada a la protecció de les salines i potser del propi port.

Tipus: BCIN, Monument Històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Ús i funció actual: Desapareguda

Adreça: Av. Catalunya, 22-30 (Ajuntament)

Telèfon: 977 468 039 i 977 478 056

Fax: 977 468 555

Lloc web: http://www.santjaume.org/

Adreça electrònica: info@santjaume.org