Fàbrica de Sansa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Fàbriques

Comarca: Montsià

Municipi: Santa Bàrbara

Adreça: Carretera Santa Bàrbara-Tortosa

Descripció:
A l'indret on es troba aquesta fàbrica, antigament es van establir els primers ordes religiosos que ocuparen aquestes terres. Amb la desamortització la finca passà a mans privades i durant el segle XX hi ha hagut diversos propietaris.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Fàbrica.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XIX-XX

Localització: Es troba als afores del poble.

Descripció:

La fàbrica es troba envoltada per un recinte de maçoneria emblanquinat, amb petits merlets cada pocs metres. A l'interior es destaca l'antiga xemeneia de la fàbrica feta amb totxo, de base quadrada i la resta del cos és totalment circular, que es fa més estreta amb l'alçada. La boca de la xemeneia té un coll engrossit com a protecció. També s'observen una sèrie d'anells de ferro com a mesura de conservació. Els edificis es distribueixen al voltants de la xemeneia. Al davant hi ha un edifici de planta rectangular amb dos pisos. A la planta baixa, es disposa la porta central, a la qual s'accedeix per unes escales amb barana de ferro. El primer pis té finestres quadrades i la teulada és a dues vessants. Aquest edifici servia d'oficines i actualment una part està aprofitada per a indústria. Transversal a aquest hi ha un edifici de planta rectangular, amb galeria coberta al primer pis, oberta al pati per mitjà d'arcades de mig punt. Resta un altre edifici, també de planta rectangular i teulada a doble vessant, molt malmès per les obres de reaprofitament.

Notes històriques:

Els primers grups religiosos que varen ocupar aquestes terres eren dels ordres de la Mercè, els Trinitaris i Dominics del Rosari. Els mercedaris s'assentaren en una gran extensió, propietat del convent de Santa Clara de Tortosa, situada a l'Hostal dels Frares. Disposaven de dues premses i les seves corresponents moles. Després de la desamortització, la finca fou comprada pel Sr. Benet Vicente, l'any 1842. A principis del segle XX, uns industrials de Reus la van comprar a d. Jenar Bertoli per fer una fàbrica. Se sap que el 1920 era propietari D. Josep Maria Domingo. Durant la Guerra Civil va ser col·lectivitzada pels treballadors, però el 1938 va tornar a mans del seu propietari D. J. Mª Domingo. Aquest la va vendre als germans Baranger, fabricants de sabó de Barcelona. Durant aquest període es va anomenar "Aceitera Ibèrica, S. A.". Posteriorment el Sr. Homedes de Tortosa, que la tancà. Actualment és una empresa d'instal·lació de regs i canalitzacions.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Fàbrica de regs i canonades

Adreça: Carretera Santa Bàrbara-Tortosa

Telèfon: 977 71 70 00 (ajuntament)

Fax: 977 71 92 85 (ajuntament)

Lloc web: http://www.santabarbara.cat/

Adreça electrònica: informacio@santabarbara.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.721225], [0.502139]