Molí de Vallés

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Molins

Comarca: Montsià

Municipi: Santa Bàrbara

Adreça: Carretera de Santa Bàrbara a Mas de Barberans T-1025, Km 3

Descripció:
Edifici construït el segle XIX com a molí d'oli i que durant les Guerres Carlines, probablement va tenir un ús militar. A la llinda de la porta principal es conserva la inscripció "AÑO 1816".

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Agropecuari. Molí d'oli.

Estil: Obra popular

Datació: 1816

Localització: Es troba al km 3 de Santa Bàrbara a Mas de Barberans.

Descripció:

Edifici de planta rectangular fet de maçoneria i articulat en alçada, en un principi, de planta baixa i, amb el temps, s'afegí un cos amb pis, a l'extrem oest, i s'aixecaren uns metres més de parets. A l'extrem est hi ha restes d'una torre octogonal amb una altura conservada fins el primer pis, que sembla que fou construïda amb anterioritat. Presenta espitlleres i s'utilitzà a les guerres carlines. A la façana orientada a la carretera hi ha una gran porta amb muntants i llinda de pedra escairada, a l'interior de la qual s'observa la inscripció "AÑO 1816" dins d'un rebaix circular. Té els trets típics dels masos i està format per una zona per al ramat i les cavalleries (a l'altra banda del camí), la zona d'habitatge i la zona d'elaboració amb molí de giny. Actualment es veuen algunes restes de la premsa del giny, una pica de pedra per a la recollida de l'oli i el que, possiblement, és un trull soterrat. 

Notes històriques:

Sembla que el molí fou bastit per la família Vallès que el va posseir fins l'any 1896 quan el van vendre. Els trets tipològics defensius, com el recinte clos, les poques obertures, l'amplada dels murs i les espitlleres, així com l'època en què es bastí el molí fan pensar en un posible ús militar durant les guerres carlines. D'altra banda, la utilitat del molí per a la transformació de l'oli indica una intensa activitat agrícola de la plana ja des del segle XVIII, i de la important embranzida econòmica que tingué tota l'àrea de l'Ebre gràcies al comerç de l'oli.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Cultural

Adreça: Carretera de Santa Bàrbara a Mas de Barberans T-1025, Km 3

Telèfon: 977 71 70 00 (ajuntament)

Fax: 977 71 92 85 (ajuntament)

Lloc web: http://www.santabarbara.cat/

Adreça electrònica: informacio@santabarbara.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.720509], [0.453258]