Casa Larrienaga

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Santa Oliva

Adreça: Carretera de Santa Oliva, 20-22.

Descripció:
Casal d'estil modernista edificat per un indià retornat de Xile a inicis del segle XX. El conjunt consta de la casa, el jardí i edificis annexos.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Modernista

Datació: c. 1910-1920

Localització: Barri del Camí dels Molins, tocant a la vila del Vendrell.

Descripció:

La família Larrienaga va arribar de Xile a inicis del segle XX i va adquirir la torre Puig, amb un molí de vent, a Santa Oliva. Aquests indians van reformar en estil modernista la casa principal, amb torratxa, i algunes de les construccions annexes, com un magatzem coronat amb un original 1920. Avui el recinte és una residència per a disminuïts i conserva impecables els jardins amb palmeres canàries dins parterres i les façanes. L'entrada principal a la finca es fa pel jardí i a la façana principal destaca un porxo de sis columnes que en sobrepassen el sostre i es converteixen en pilastres que sostenen la barana de ferro i pedra de la gran balconada. A la façana que dóna a la carretera, de simulació de carreus excepte al pinyó lliscat, hi destaquen el coronament de ferro forjat, l'esgrafiat de plantes amb les quatre barres, la ceràmica vidriada i la gran obertura ovoïdal del balcó, tallada als laterals i subdividida en quatre per columnes, que es va repetint a totes les façanes.

Casal modernista de dues plantes amb jardí, on destaca la façana decorada amb carreus picats, motius vegetals i rajoles de color verd. Els baixos presenten una portalada d'arc escarser i una finestra lateral amb una reixa còncava. La planta noble té una gran balconada convexa, on la porta balconera presenta una forma el·líptica dividida, mitjançant pilastres, en quatre obertures. A cada costat del balcó hi ha dues grans finestres d'arc escarser. El rematat de l'edifici és de forma corba i al mig té dues pilastres adossades que contenen un contra relleu amb les quatre barres, i damunt d'aquest una guarnició. Cal ressaltar la torre de forma quadrada de la part del darrera, envoltada de quatre pilastres amb pinacles de color verd, i una teulada de quatre vessants i finestres d'arc escarser.

 

Notes històriques:

El casal va ser edificat per la família Larrienaga que, en no tenir successor, la van deixar en herència a un amic de la família. A finals dels anys 80 es va transformar en una fundació dedicada als disminuïts psíquics.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 22/06/2005

Publicació: DOGC 21/03/2007

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura modernista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Fundació d'atenció a disminuïts psíquics.

Adreça: Carretera de Santa Oliva, 20-22.

Telèfon: 977 679 663 / 977 679 204 Ajuntament

Fax: 977 679 507 Ajuntament

Lloc web: http://www.santaoliva.com

Adreça electrònica: aj.santaoliva@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.226433], [1.539314]