Castell de Santa Oliva

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Santa Oliva

Adreça: Plaça del Castell

Descripció:
De les restes conservades del castell de Santa Oliva destaca una impressionant torre romànica de planta rectangular culminada per merlets. L'edifici es va assentar sobre un turó, dominant el territori, als peus del qual es va desenvolupar el poble.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Romànic. Gòtic

Datació: Segle XII

Localització: Sobre un turó, a la part més alta del poble.

Descripció:

Important conjunt amb una torre del castell sencera, datada en el segle XI, amb finestres romàniques. La sala del castell, corresponent a un cos adossat a la torre, es va transformar al segle XVII en l'església del Remei.

El castell estava format per dues torres laterals que delimiten un cos central de forma rectangular. La torre de l'esquerra i l'estructura central estan rematades per merlets. La torre de l'esquerra, de forma quadrangular, presenta una sèrie d'espitlleres i de finestres de mig punt romàniques. La de la dreta, de forma rodona i també amb espitlleres, fou decapitada lamentablement per fer-la servir de campanar. Els materials emprats de l'edificació són carreus irregulars.

Dins del castell, a més de la sala d'armes, es conservava l'església de Sant julià, però l'any 1610 ambdues estructures foren transformades per la ubicació de l'església de la Mare de Déu del Remei.

Notes històriques:

Castell termenat documentat el 1012. La reconquesta de les terres situades a l'oest del riu Llobregat es va fer de forma progressiva, i sorgiren una sèrie de fronteres de la Marca barcelonesa, les quals eren defensades mitjançant un castell. Es creu que el castell de Santa Oliva formà part d'aquesta frontera a finals del segle X o principis del segle XI. L'any 1012 el castell fou atacat pel àrabs. La primera vegada en la qual es fa menció del castell, com Castrum Santa Olivae, és a l'any 1045, i durant tot el segle XII trobem documents que ens parlen del castell. El 1243 Saurina de Santa Oliva ven el castell amb el seu terme i pertinences al monestir de Sant Cugat. Durant el segle XIV passà al rei Pere el Cerimoniós. En el segle XVII era de nou propietat de l'abat de Sant Cugat, el qual en fou el propietari fins el segle XIX.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Església.

Adreça: Plaça del Castell

Telèfon: 977 679 663 / 977 679 204 Ajuntament

Fax: 977 679 507 Ajuntament

Lloc web: http://www.santaoliva.com

Adreça electrònica: aj.santaoliva@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.253532], [1.549507]