Centre Històric de Santa Oliva

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Santa Oliva

Adreça: Plaça Major i entorn.

Descripció:
El casc antic de Santa Oliva s'organitza a partir del Castell, on es trobava el recinte murat que protegia la vila en l'edat mitjana.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt urbanístic

Estil: Obra popular

Datació: Segles XVIII -XX

Localització: Nucli històric de Santa Oliva

Descripció:

El nucli històric de la població de Santa Oliva ha quedat conservat entorn a la plaça Major, on els carrers més propers a l'antic recinte murat mantenen encara l'estructura original, i les cases encara presenten elements arquitectònics dels segles passats. Destaquen algunes cases amb portals adovellats de mig punt, les finestres amb llinda, brancal i ampit de pedra, que daten dels segles XVIII i XIX, si bé moltes han estat reformades al llarg del segle XX.

Notes històriques:

L'origen de Santa Oliva el trobem en el procés de la reconquesta cristiana de les terres situades a l'oest del riu Llobregat, que va propiciar una sèrie de fronteres de la Marca barcelonesa, les quals eren defensades mitjançant un castell. Es creu que el castell de Santa Oliva formà part d'aquesta frontera a finals del segle X o principis del segle XI.

L'any 1012 el castell fou atacat pel àrabs. La primera vegada en la qual es fa menció del castell, com Castrum Santa Olivae, és a l'any 1045, i durant tot el segle XII trobem documents que ens parlen del castell. El 1243 Saurina de Santa Oliva ven el castell amb el seu terme i pertinences al monestir de Sant Cugat. Durant el segle XIV passà al rei Pere el Cerimoniós. En el segle XVII era de nou propietat de l'abat de Sant Cugat, el qual fou propietari fins el segle XIX.

Als peus del castell es va desenvolupar el poble de Santa Oliva, amb el recinte murat i els carrers i edificis més antics de la vila.

 

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 22/06/2005

Publicació: DOGC 21/03/2007

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Nucli urbà

Adreça: Plaça Major i entorn.

Telèfon: 977 679 663 / 977 679 204 Ajuntament

Fax: 977 679 507 Ajuntament

Lloc web: http://www.santaoliva.com

Adreça electrònica: aj.santaoliva@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.253098], [1.550360]