Masia l'Albornar

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Santa Oliva

Adreça: Circuit de l'Albornar

Descripció:
Masia formada per un cos principal de tres plantes i amb dependències annexes. Actualment es troba dins els terrenys del circuit de proves automobilístiques de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici civil. Masia

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIX

Localització: Partida de l'Albornar (actual recinte del circuit de proves automobilístiques).

Descripció:

Masia formada per un edifici principal de tres pisos d'alçada i amb una sèrie de dependències adossades. L'edifici principal és fet de paredat, amb les parets arrebossades. Als baixos hi ha quatre portes quadrangulars, de factura recent, com posa de manifest l'ús de materials diferenciats com el maó. Per darrera l'edifici es disposen les dependències que semblen ser coetànies a la construcció de cos principal, ja que presenten una tipologia i materials similars. Al costat d'aquestes es troba el pati amb dues portes d'entrada, una d'arc de mig punt adovellat i l'altre d'arc carpanell.

Notes històriques:

L'edifici principal és el més antic del mas, datat al segle XIX. Avui dia el mas està format per la Casa Nova i la Masia de l'Albornar, i està dintre del circuit de proves de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil.

Té unes profundes arrels històriques, ja que el lloc de l'Albornar era una antiga possessió del monestir de Sant Cugat, documentada ja el 1011. L'any 1046 s'esmenten els Albornars. Segueixen altres notícies, el 1202 hom cita la quadra i la torre de l'Albornar, que era alou de Sant Cugat. En temps de Gascó d'Albornar la torre s'anomena castell, on hi havia batlles i nuncis, sota la jurisdicció de l'abat de Sant Cugat. Malauradament d'aquesta torre no s'ha conservat cap vestigi.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 22/06/2005

Publicació: DOGC 21/03/2007

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Restringit

Ús i funció actual: Dintre del circuit de proves automobilístiques

Observacions:

Inclòs en els terrenys del circuit de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil.

Adreça: Circuit de l'Albornar

Telèfon: 977 679 663 / 977 679 204

Fax: 977 679 507

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.266655], [1.525091]