Molí Alt

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Molins

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Santa Oliva

Adreça: Camí dels Molins C/ de Sant Lluc, les Pedreres.

Descripció:
Aquest és un dels exemples de molins que trobem en els marges de la riera de la Bisbal. La seva construcció es remunta a l'edat mitja, i la seva propietat estaria a mans del senyor de la vila o de l'autoritat religiosa, a qui els pagesos havien de pagar per a la seva utilització.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Molí

Estil: Gòtic

Datació: Segle XIV.

Localització: En el nucli de les Pedreres, entre la zona urbana i el polígon industrial la Cometa I, en el marge de la riera de la Bisbal.

Descripció:

Les restes del Molí Alt estan situades a l'extrem sud-oest del terme, al Camí dels Molins, que ressegueix el marge de la riera de la Bisbal que li subministrava l'aigua. Les restes originals conservades corresponen a les façanes d'un gran edifici quadrat de tres alçades i una gran planta baixa. Si bé els pisos superiors estaven molt deteriorats, a la planta baixa es conserva, en molt bon estat, la cambra de moles. És un gran espai de 6 per 10 m d'ample i una alçada de 5 m, que inicialment encara tindria unes dimensions majors. El material emprat en la seva construcció són els carreus ben treballats i encaixats, i defineixen en aquesta planta baixa una volta apuntada que arrenca directament dels murs, on de l'obra original es podia contemplar l'entrada un dels cacaus o turbines d'entrada. L'accés es realitza mitjançant dues portes d'arcs de mig punt definides per dovelles de pedra.

A la façana nord es troba l'esplanada on es va situar la bassa del molí.

 

Notes històriques:

Les notícies més antigues que es tenen del molí es remunten al segle XVI, si bé pel tipus de tècnica constructiva i les marques de picapedrer s'ha plantejat una datació del conjunt en el segle XIV. De fet, els paral·lels tipològics, tant a nivell de fàbrica com de dimensions, els trobem als Molins de la Vila de Montblanc, ben datats en el segle XIV.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 22/06/2005

Publicació: DOGC 21/03/2007

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Observacions:

Al Pla d'Ordenació Urbanística està previst recuperar aquest element singular i identitari de la vila com un "node cívic estratègi" que revitalitzi aquest sector del municipi. 

 

Adreça: Camí dels Molins C/ de Sant Lluc, les Pedreres.

Telèfon: 977 679 663 / 977 679 204 Ajuntament

Fax: 977 679 507 Ajuntament

Lloc web: http://www.santaoliva.com

Adreça electrònica: aj.santaoliva@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.234645], [1.533466]