Església Parroquial de Santa Maria de Sarral

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Sarral

Adreça: Plaça de l'Església, 18

Descripció:
L'actual església de Santa Maria es va edificar a mitjans del segle XVIII, degut a l'estat de ruïna en què va quedar el temple gòtic després de la Guerra de Successió. Igualment, l'edifici del segle XV s'havia bastit sobre l'església primigènia romànica, destruïda l'any 1464.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església.

Estil: Barroc

Datació: Segle XVIII

Localització: Dins del nucli històric de Sarral.

Descripció:

L'església és una construcció d'una sola nau, d'uns 42 per 36 m de costat, amb planta de creu llatina i capelles laterals entre els contraforts, que es prolonguen en arcs torals per la coberta de volta de canó amb llunetes. En el transsepte s'aixeca un cimbori de planta ovalada sense tambor, i en l'angle esquerre trobem el campanar, reconstruït en el segle XX, i format per un cos inferior quadrat i els superiors octogonals, rematats per un cos amb vuit finestres on es troben les campanes.

Destaca el frontispici de carreuat de pedra que forma una composició unitària amb el campanar. L'ornamentació es concentra a la portalada, amb 4 columnes d'ordre corinti i frontó curvilini trencat coronat per una fornícula. Per sobre trobem tres capelles-fornícules que formen una estructura piramidal, i en la part superior una gran rosassa.

Els materials emprats en la seva construcció varien, ja que per al frontispici, el campanar, els arcs interiors i els elements angulars s'utilitza la pedra treballada, mentre que els murs són de maçoneria i les voltes de maó pla.

Cal destacar que el timpà pertany a l'església bastida durant el segle XII. Peça de pedra semicircular la qual fou manipulada en diversos moments. La decoració originària es limitaria a la faixa vegetal que recorre tot el perímetre. Estilísticament hom ho pot relacionar amb l'escultura que apareix en els capitells del claustre de Sant Esteva de Poblet i la seva disposició recorda el timpà d'una església pròxima: el de santa Maria del Pla. En ambdós l'espai central resta sense decoració. Posteriorment va ser-hi afegida l'escultura central. Es tracta de la figura de lla Verge amb l'Infant sobre la falda i a banda i banda Sant Joan i un personatge no identificat. Una modificació del segle XIII els hauria col·locat sota les arcades gòtiques que els emmarca encara avui en dia.

Notes històriques:

Sarral fou colonitzat a finals del segle XII. Alfons el Cast va donar la carta de població del lloc el 1180, esdevenint per ella vila sota protecció reial. L'església, que es va dedicar a Santa Maria, es bastiria a finals del segle XII, ja que apareix per primer cop a la documentació l'any 1194. A finals del segle XIII es devia modificar el timpà i l'edificació primitiva desaparegué el 1464, quan els exèrcits de Joan II entraren a la vila.

Més modernament, l'edifici es va reconstruir, després de la Guerra de Successió, iniciant-se les obres l'any 1748, seguint l'estil barroc. Així a finals del segle XVII hi ha mitja església nova, a la que pertanyen les navades actuals prèvies al creuer, i l'església vella, on avui hi ha el campanar. L'any 1757 es construeix, enderrocant l'església vella, la part nova que faltava, el frontispici i el campanar. L'any 1801 un incendi fortuït destrueix l'interior. L'any 1807 ja s'ha reedificat afegint el transsepte i la cúpula, "com la de Rocafort", segons diu el contracte.

A finals del segle XIX, quan mossèn Francesc Bergadà obrí una antiga porta tapiada en el primer pis de la casa rectoral, es va redescobrir el timpà romànic de l'antic temple. Es tracta d'una obra on trobem tres figures, la Mare de Déu en el centre flanquejada per Sant Joan Evangelista i un profeta, emmarcades en un tríptic fet per arcs apuntats entre columnes.

Amb posterioritat es van fer diverses obres a la rectoria que van deixar a l'aire lliure el timpà, integrat dins un pati interior, i el 2003 fou objecte d'una campanya de restauració.

Entre el 2004 i el 2005 es van realitzar obres, fruit de les quals són el nou enllosat, la col·locació de vitralls, la construcció d'un nou cor i el sanejament de les parets, així com reformes internes de l'església. El 13 d'agost de 2005 va ser consagrada de nou per l'Arquebisbe Jaume Pujol.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Església.

Adreça: Plaça de l'Església, 18

Telèfon: 977 890 010 Ajuntament

Fax: 977 890 041 Ajuntament

Lloc web: http://patrimoni.serviconca.org/monuments/detall.php?id=238

Adreça electrònica: aj.sarral@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.444721], [1.249024]