Presa Romana

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Altres monuments d'arquitectura industrial

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Sarral

Adreça: Ctra. de Santa Coloma a Montblanc

Descripció:
Presa per emmagatzemar aigua per a ús agrícola, construïda entre els segles I-II dC en un estrenyiment d'un congost de la riera de Sarral.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Resclosa.

Estil: Obra popular

Datació: Segles I-II dC, època medieval.

Localització: Barranc de la "Solada", en el punt on es creua amb el camí de Solivella, a 900 m a l'oest del poble, des de la cruïlla del camí amb l'avda. de la Conca

Descripció:

En origen, la presa estava construïda per una pantalla en forma d'arc de perfil convex, de radi molt rebaixat, i uns 22 m de llargària, que es recolzava en els seus extrems en dos estreps situats en els vessants del barranc. Les intervencions arqueològiques del 1988 i 1989

Actualment es conserva una resclosa d'11 metres de dic, de perfil convex, que té un gruix superior de 2 m i de 4 a la base, amb una secció esglaonada i una alçada de 2,5 m. Està directament disposada sobre el llit del riu i en l'extrem dret té en un estrep situat a la vessant del barranc. En el punt on la resclosa està trencada es troba un sobreeixidor, situat en la coronació i utilitzat per donar sortida a l'excés d'aigua.

Les intervencions arqueològiques dels anys 1988 i 1989 van posar al descobert un contrafort, adossat a la cara de contacte de les aigües, a fi efecte de proporcionar estabilitat a la construcció. El mur del dic conservat presenta tres tipus constructius diferents. A l'interior hi ha un nucli d'opus caementicium impermeable, recobert a la cara d'aigües avall per un parament de cinc filades esglaonades de grans carreus de calcarenita, i a la cara de contacte amb les aigües per un parament de petit aparell, impermeabilitzat per un arrebossat de calç i una fina capa d'argila. En origen, la presa estava construïda per una pantalla en forma d'arc de perfil convex, de radi molt rebaixat, d'una 22 metres de llargària, que es recolzava en els seus extrems en dos estreps situats en els vessants del barranc.

Notes històriques:

En època romana l'embassament degué trencar-se pel mig, com sembla indicar la construcció d'un contrafort. A l'edat mitjana es va fer recréixer l'embassament. La presa va restar desconeguda fins a la seva excavació als anys 1980, durant els quals es va enerrocar

El seu abandó podria haver tingut lloc el 1617 "Any del Diluvi" o el 1874 (Aiguat de Santa Tecla). S'han fet treballs de recerca arqueològica realitzat els anys 1988 i 1989.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Restes arqueològiques visitables

Adreça: Ctra. de Santa Coloma a Montblanc

Telèfon: 977 890 010 Ajuntament

Fax: 977 890 041 Ajuntament

Lloc web: http://patrimoni.serviconca.org/monuments/detall.php?id=515

Adreça electrònica: aj.sarral@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.447650], [1.235011]