Castell de Savallà

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Savallà del Comtat

Adreça: C/ del Castell

Descripció:
Castell singular del segle XV bastit sobre un de més antic del segle XI. Encara hi resten les parets exteriors, parts de la muralla i de l'interior que permet fer-se una idea de la seva distribució.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XI-XVI

Localització: A la part més elevada de Savallà

Descripció:

Les estructures del castell del segle XI estan totalment desaparegudes, degut principalment a les activitats constructives del castell d'època posterior. Les restes visibles actualment pertanyen a un castell edificat entre els segles XV i XVI. Aquest era un castell de planta pentagonal, envoltat per una muralla amb torres cilíndriques als angles. Destaquen principalment les parets exteriors de l'edifici i parts de la muralla perimetral. A les façanes del castell encara es poden visualitzar uns importants finestrals d'època gòtica i renaixentista, amb guardapols motllurats i mènsules amb testes esculpides.  A l'interior de l'edifici es poden observar fragments d'elements escultòrics i ornamentals molt interessants. 

Notes històriques:

Aquest castell ja està documentat  l'any 1043 com a límit del castell de Conesa. A finals del segle XI pertanyia a la família Cervera, mentre que al segle XII havia passat a mans dels Savallà. Els Timor n'eren els propietaris durant el segle XIV, fins que el 1380 l'infant Joan en vengué la jurisdicció a Bernat de Boixadors, fill de Francesca de Timor, senyor de Savallà. El 1509 fou venut al monestir de Santes Creus.  Durant el segle XIX el castell estava senyorejat pel comte de Peralada.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

Diversos Autors, Els castells catalans, Barcelona, Rafael Dalmau, Vol. IV, 1973, p. 341-351.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: C/ del Castell

Telèfon: 977 880 137 Ajuntament

Fax: 977 880 137 Ajuntament

Lloc web: http://www.savalla.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.savalla@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.543709], [1.298990]