Carrer del Clos

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Tarragonès

Municipi: Secuita, La

Adreça: Carrer del Clos o de la Serrada

Descripció:
La part més antiga del poble és al sector de la plaça Major i el carrer del Clos. El carrer del Clos és un espai de gran interès, amb cases del segle XVI-XVII que conserven els portals adovellats de punt rodó i les finestres emmarcades amb pedra.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt urbanístic

Estil: Obra popular

Datació: Segle XII-XX

Localització: Centre històric

Descripció:

Carrer sense sortida (d'on ve el nom de Clos) que dóna a la plaça Major. Les cases segueixen, majoritàriament, el característic esquema de planta baixa, pis i golfes, i estan fetes de reble o paredat amb arrebossat, en alguns casos pintats en dates recents i reformades. Aquí trobem alguns dels casals més significatius del poble, com ara la casa Desprats, la casa Gils, la casa Martí o la casa Manso, que tenen el seu origen en l'època medieval. Encara conserven portals adovellats, restes de finestres gòtiques geminades i decorades amb motius en relleu, i alguns arcs apuntants a l'interior dels habitatges. 

 

Notes històriques:

El carrer del Clos sembla que és el més antic de la Secuita, i cal Manso la primera casa o ex-castell del lloc, potser fet construir per Guillem de Claramunt, senyor del territori, el qual, el 1182, cedí en vassallatge a Berenguer de la Tagliata (la Tallada) "unam quadram terre quam habeo in territorio Terrachone in termino castri Monte Olivo, in loco que vocat Cequita"; en aquets cas, però, es refereix al castell de Montoliu i no pas al de la Secuita. De manera similar trobem, però, que un fill seu anomenat igual, llegà a Santes Creus "castrum et locum de la Çacuyta" ( el castell i el lloc de la Sacuita), abans d'anar a la conquesta de Mallorca, poc després de la qual morí. En un capbreu de 1669, el batlle Antoni Manyer diu: "Hem una caseta ab corralet contiguo, situat en lo lloch de la Secuita, en lo carrer Clos, que antes era lo castell de dit lloch".

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

CORTIELLA, F. 1982: Guia de la Secuita, Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses, R. Berenguer IV.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Conjunt urbanístic

Adreça: Carrer del Clos o de la Serrada

Telèfon: 977 611 454 Ajuntament

Fax: 977 611 159 Ajuntament

Lloc web: http://www.secuita.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.secuita@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.204470], [1.279404]