Casa Desprats

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Tarragonès

Municipi: Secuita, La

Adreça: C/ del Clos, 3

Descripció:
Casa entre mitgeres de planta baixa i dos pisos amb teulada a dues vessants. Destaca un relleu decoratiu d'època medieval a l'alçada de la segona planta, conservat puntualment degut a les diferents reformes que ha sofert l'edifici.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XIII - XV

Localització: Nucli urbà

Descripció:

Casa entre mitgeres de planta baixa i dos pisos amb teulada a dues vessants. La porta d'entrada és un arc de mig punt adovellat, sobre el que trobem una finestra rectangular de llinda, tant al primer pis com al segon pis. A l'alçada de la part superior del primer pis, en el costat dret de la façana, es conserva part d'un decoració arquitectònica, dos petits rosetons amb el nucli lobulat i emmarcats en una motllura per la part superior, que podien pertànyer a un antic finestral gòtic gairebé perdut.

Notes històriques:

Aquesta casa forma part del conjunt d'edificis medievals del carrer del Clos, com ara la casa Gils, la casa Martí o la casa Manso, caracteritzades pels portals adovellats i els elements gòtics que conserven, com ara algunes finestres o motllures i arcs apuntats a l'interior d'alguns.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: BOE 15/12/1982

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ del Clos, 3

Telèfon: 977 611 454 Ajuntament

Fax: 977 611 159 Ajuntament

Lloc web: http://www.secuita.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.secuita@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.204553], [1.279431]