Centre històric de Les Gunyoles

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Tarragonès

Municipi: Secuita, La

Adreça: Poble de Les Gunyoles

Descripció:
L'origen de la població l'hem de remuntar almenys al segle XII, quan l'antiga quadra de les Gunyoles apareix esmentada en un document. De fet, l'antiga estructura medieval del poble ha quedat fossilitzada als actuals carrers.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt urbanístic

Estil: Obra popular

Datació: Segle XII-XX

Localització: Poble de Les Gunyoles.

Descripció:

Les Gunyoles està format per un antic nucli, de carrers irregulars i estrets, i dos eixamplaments, un cap a la part nord oest iniciat a les darreries del segle XIX, i l'altre cap el sector nord del carrer major, urbanització iniciada a finals del segle XX. El mig del nucli antic, en una illa de cases formada per sectors dels carrers de la Font, del Mig i de Catalunya, es podria relacionar amb la primitiva residencia senyorial o casal fortificat de la família Ces-Gunyoles.

Notes històriques:

Hi ha referències que el 1174 Guillem de Ces-Gunyoles habitava ja l'indret, conegut amb el nom de Mas Llonch. El 1258, Bernat de Barberà, casat amb Guerana, filla i hereva de Ces-Gunyoles, vengué el lloc al monestir de Santes Creus, venda ratificada tres anys més tard per la seva muller. El topònim Masllong ha perdurat fins ara, s'anomena així el torrent del Bogatell. Les Gunyoles depenia de la Secuita només políticament, eclesiàsticament depenia dels Garidells. Quan el segle XIX s'extingiren els senyorius, fou durant un temps independent però, l'any 1842, s'incorporà definitivament a la Secuita.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: BOE 15/12/1982

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Conjunt urbanístic

Adreça: Poble de Les Gunyoles

Telèfon: 977 611 454 Ajuntament

Fax: 977 611 159 Ajuntament

Lloc web: http://www.secuita.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.secuita@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.217056], [1.252769]