Escut. Casa dels Frares

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Municipi: Secuita, La

Adreça: Plaça de l'Església, 9

Descripció:
De la Casa del Frares cal destacar l'escut de l'ordre que s'observa al damunt d'una de les portes i que duu la data de 1792.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Element Ornamental Heràldic.

Estil: Obra popular

Datació: 1792

Localització: Nucli urbà

Descripció:

Escut de forma circular en relleu sobre la porta d'entrada de l'anomenada "casa dels Frares", al nord de la plaça de l'església. Hi figura la data 1792 i representa dos peixos que formen una S i a ambdós costats una ornamentació vegetal que sembla dibuixar una M; a la part superior hi ha una corona.

Notes històriques:

La "casa dels Frares" fou propietat del convent dels Servites de Vila-rodona i posat a subhasta pública el 1836, al moment de la desamortització dels béns de l'església; la comprà Domènec Serra de Tarragona per 30.001 rals. Les dues lletres de l'escut -S i M- poden fer referència a les inicials dels Servites de Maria.

Tipus: BCIN, monument històric.

Disposició: Decret

Data disposició: 14/03/1963

Publicació: BOE 30/03/1963

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

CORTIELLA, F. 1982: Guia de la Secuita, Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses, R. Berenguer IV.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge. Decoratiu.

Adreça: Plaça de l'Església, 9

Telèfon: 977 611 454 Ajuntament

Fax: 977 611 159 Ajuntament

Lloc web: http://www.secuita.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.secuita@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.212297], [1.293807]