Església de Santa Maria

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Tarragonès

Municipi: Secuita, La

Adreça: Plaça Major

Descripció:
La Secuita formava part a l'edat mitjana del terme del Codony-Montoliu. La seva església està documentada des del segle XIII, com a sufragània de Sant Pere del Codony. L'actual edifici respon bàsicament a la reforma neoclàssica del segle XVIII, però conserva la nau central del període gòtic inicial.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església.

Estil: Neoclassicisme

Datació: Segle XVIII

Localització: Nucli urbà

Descripció:

Església de tres naus,la central gòtica. Abans la nau era coberta de fusta i, ara, ho és de rajoles amb llunetes, que es deuria construir quan es van fer les naus laterals (finals del segle XVII, inicis del XVIII), amb tres capelles cada una (la de la dreta tocant a l'altar és la sagristia). Actualment és decorada amb pintures modernes; cal destacar-ne les de la capella del costat esquerre vora l'altar, de Josep Blasi i Bové, dels anys 60 del segle XX, i les del baptisteri, de Modest Dalmau. La façana és senzilla, acabada amb frontó simple, triangular, té porta allindada i un petit rosetó. Adossat al costat esquerre, el campanar té quatre cossos: l'inferior de base quadrada amb carreus als angles; el segon de base també quadrada i arestes bisellades, amb 4 finestrals de mig punt per a les campanes; el tercer, més modern, segurament del segle XIX, amb arestes romes i dues finestres a cada banda, com a lloc d'observació; el quart, de 1923, amb cúpula. Hi resten esgrafiats, potser del 1731, data que consta al frontó. A la llinda de la porta hi ha la data de 1844, potser l'any en què es substituí l'antiga porta adovellada (encara en queden restes al costat esquerre) per l'actual. Les voltes actuals se la nau central es recolzen sobre tres arcs torals apuntats, que abans sostenien un embigat gòtic policrom.

Notes històriques:

Inicialment l'església de la Secuita era sufragània de la del Codony; quan aquesta es traslladà a l'actual emplaçament (davant de Perafort), l'arquebisbe de Tarragona, el 1726, autoritzà el rector a anar a residir a la Secuita, residència que esdevingué forçosa a partir de 1731. A finals del segle XVIII, l'església de la Secuita es convertí en parròquia, de la qual depenien la del Codony, la de Perafort, i la de la Pobla de Mafumet. L'ampliació de la primitiva església gòtica de la Secuita, té l'origen al permís que el 1696 sol·licitaren a l'arquebisbe de Tarragona els jurats de la Secuita per a construir una capella del Sant Crist (que correspon a l'actual nau esquerra) i una sagristia; el 15 de març del mateix any, Josep Mora, bisbe de Moronea, en nom de Josep Llinàs arquebisbe de Tarragona, donà la corresponent llicència d'obres, que s'inauguraren el 1719; la benedicció solemne de la capella del Sant Crist, la féu Llorenç Manyé, rector del Codony.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: BOE 15/12/1982

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

CORTIELLA, F. 1982: Guia de la Secuita, Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses, R. Berenguer IV.

LIAÑO, E. 1976: Contribución al estudio del gótico en Tarragona, Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses, R. Berenguer IV.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Església.

Observacions:

Cap al 1719, Miquel Llavínia construí el retaule de l'altar major, d'estil barroc i fet de fusta, ara desaparegut. Hi constava la data de 1771, en què fou restaurat i daurat. Un altre retaule, guardat a la capella del Corpus C. de la Catedral de Tarragona, era d'inicis del segle XV i potser d'un deixeble de Borrassà, anomenat el mestre de la Secuita: devia ser el retaule major quan l'església de la Secuita només tenia una nau. També es coneguda com de l'Assumpta.

Adreça: Plaça Major

Telèfon: 977 611 454 Ajuntament

Fax: 977 611 159 Ajuntament

Lloc web: http://www.secuita.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.secuita@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.204791], [1.280019]