La Tallada

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Tarragonès

Municipi: Secuita, La

Adreça: Carretera de la Secuita a Vallmoll

Descripció:
El terme de la Tallada està documentat des de l'edat mitjana. El 1182, Guillem de Claramunt va cedir les terres a Berenguer de la Tallada. Es tracta d'un edifici, tancat entre murs emmerletats, va ser reformat al segle XVI, i molt modificat a la fi del segle XIX, moment en el qual es degué construir el cos lateral, amb la galeria d'arcs ogivals. Al rellotge de sol de la façana, fet de ceràmica, hi ha les dates de 1589 i 1898. Actualment es troba en molt mal estat i gran part del seu interior està esfondrat.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Masia

Estil: Eclecticisme

Datació: Segle XIX

Localització: Carretera de la Secuita a Vallmoll

Descripció:

Gran casal on es conjuguen diversos cossos i elements arquitectònics. Part de les obertures -finestres i balcons- són d'arc escarser i la resta de llinda simple. A la façana principal, s'hi veu un rellotge de sol i un petit campanaret d'espadanya. Cap a la banda esquerra hi ha una galeria d'arcs lleugerament apuntats. Tot el conjunt és voltat per una muralla amb merlets i contraforts en alguns indrets. El nucli originari de la Tallada ha quedat amagat per reformes o construccions posteriors. 

Notes històriques:

És sabut que el 20 d'agost de 1232, Pere de la Tallada vengué la partida de terra que portava el seu nom a Santes Creus. De manera semblant, el 1233, Arnau de Vilanova ven terres de la mateixa partida de la Tallada, també al monestir. El 18 de juliol de 1298, l'arquebisbe de Tarragona, Roderic Tello i el paborde Guillem de Rocabertí concertaren amb l'abat de Santes Creus el repartiment dels delmes i les primícies de la Tallada. A la Tallada hi residia sempre un monjo de Santes Creus, amb el títol de granger, i que ultra la missió d'administrar directament la granja era l'escrivà de la cort del batlle i del Consell local de la Secuita. També era centre administratiu d'altres indrets que no eren del terme, com ara la Granja del Codony, els Garidells i Peralta. Els documents notarials calia fer-los al Codony. A la Tallada hi havia, també, un molí d'oli on tothom, tret dels qui en tinguessin un de propi, havia de fer el seu oli. A començament del segle XIX, quan s'extingiren els senyorius, la Tallada fou posada a pública subhasta, el dia 6 de maig de 1821, i adjudicada el 30 de juny del mateix any a Joan Sabadell, que en fou desposseït el 1823, en finalitzar el trienni liberal. El 1841 restà definitivament adjudicada a Anna M. Lloberas, hereva de dit propietari.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: BOE 15/12/1982

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà-dolent

Bibliografia:

CORTIELLA, F. 1982: Guia de la Secuita, Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses, R. Berenguer IV.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Carretera de la Secuita a Vallmoll

Telèfon: 977 611 454 Ajuntament

Fax: 977 611 159 Ajuntament

Lloc web: http://www.secuita.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.secuita@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.215736], [1.273384]