Mas de Manent

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Tarragonès

Municipi: Secuita, La

Adreça: Carretera de Perafort a La Secuita.

Descripció:
Masia situada molt a prop de Perafort. Consta de diversos edificis adossats. El més antic és del segle XVIII.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Masia.

Estil: Obra popular

Datació: 1749

Localització: Nucli urbà

Descripció:

Mas format de diversos cossos adossats l'un a l'altre seguint l'eix horitzontal del cos central. Aquest, de porta adovellada, és de planta, pis i golfes; a la dreta hi ha un cos allargat, només amb planta i golfes; ambdós tenen coberta a dues vessants, paral•lela a la façana. Hi ha altres construccions afegides com a dependències agrícoles. Hi ha una a la dreta, amb teulada a dues vessants, perpendicular a la façana, que és de construcció recent. L'obra és feta de paredat i en alguns sectors està arrebossada. Els cossos de la dreta són de totxo arrebossats i els de l'esquerra de pedra. Les llindes de les finestres del pis i de les golfes són de fusta, tret d'una, de pedra, a l'obertura esquerra de les golfes.

Notes històriques:

Sobre la porta s¡hi va inscriure la data "1749" i a la part superior dreta de l'arrebossat de la façana central, s'hi podia veure la data 1779. Sembla que en una reforma posterior la teulada fou aixecada, de manera que al ràfec de maons i teules amb decoració geomètrica blanca i vermella (del segle XVIII), hom hi superposà una tortugada.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

CORTIELLA, F. 1982: Guia de la Secuita, Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses, R. Berenguer IV.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Masia.

Adreça: Carretera de Perafort a La Secuita.

Telèfon: 977 611 454 Ajuntament

Fax: 977 611 159 Ajuntament

Lloc web: http://www.secuita.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.secuita@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.195768], [1.261199]