Castell de la Selva

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Baix Camp

Municipi: Selva del Camp, La

Adreça: Plaça de Sant Andreu

Descripció:
Castell situat a la part més septentrional del nucli històric. La seva construcció remunta al segle XII i va ser residència del Paborde i posteriorment de l'Arquebisbe.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell

Estil: Romànic

Datació: S. XII

Localització: Al nord del nucli històric de la vila, al costat de la muralla.

Descripció:

A l'extrem nord del raval de Vilanova hi trobem el castell. Gràcies a unes excavacions dutes a terme l'any 1986 per Eva Subias es coneix l'estructura rectangular del segle XII, nucli originari del castell. Es van excavar tres habitacions més modernes, una de les quals se sobreposava a la torre-habitació del segle XII. En una s'hi van trobar enderrocs del segle XIX.

Notes històriques:

Des del 1194 la vila de la Selva del Camp i el castell estaven sota la jurisdicció del Paborde que era una dignitat del Capítol de Tarragona. Es coneixen inventaris del castell i també les dimensions del mateix, així com la funció de les diferents estances. El castell tenia un espai destinat a graner, que era el lloc de recollida dels fruits del delme i també disposava de grans cups de la verema. Era un punt de guaita i defensa, tenia presó i era la residència principal del Paborde. La pabordia quedà suprimida el 1410 i les seves rendes quedaren distribuïdes entre els dignataris del capítol. L'any 1412, el domini directe sobre el castell i la vila de la Selva del Camp s'atribuí a l'arquebisbe que freqüentà menys el castell. Al final del segle XVI i al principi del segle XVII, amb la construcció de la nova església parroquial, bona part de l'antic castell va desaparèixer. La senyoria de l'arquebisbe sobre la Selva del Camp durà fins a la desamortització del segle XIX. A partir de llavors el castell passà a tenir diverses funcions (escoles, caserna de la guàrdia civil).

Tipus: BCIN

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Bibliografia:

BASSEGODA, J., "El Castell de la Selva del Camp", Revista Técnica de la Propiedad Urbana / Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la la Provincia de Tarragona, 32, Tarragona, 45-56, 1982.

SUBIAS, E., Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Paborde de la Selva del Camp, Direcció General del Patrimoni Cultural, Barcelona.

MOYA, R., "La Selva del Camp: Vila i castell de la Selva del Camp", Catalunya romànica: El Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 252-254, 1995.

 

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Veure agenda amb la programació

Ús i funció actual: Sala polivalent

Observacions:

Recentment restaurat i rehabilitat, aquestes instal·lacions són utilitzades com a sala polivalent i centre d'interpretació i dinamitzador turístic, en el qual es realitzen exposicions temporals i tot tipus d'actes programats, així com també s'hi troba l'exposició permanent "Més enllà del Castell".

Per més informació sobre l'horari i la programació consultar l'agenda a http://www.laselvadelcamp.cat/

Adreça: Plaça de Sant Andreu

Telèfon: 977 84 40 07 (Ajuntament)

Fax: 977 84 47 14 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.laselvadelcamp.cat/

Adreça electrònica: aj.selva@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.216120], [1.135908]