Convent de Sant Agustí

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Convents

Comarca: Baix Camp

Municipi: Selva del Camp, La

Adreça: Camí de Sant Antoni, 2.

Descripció:
Convent situat a l'exterior del nucli històric, al davant del Portal de Més Avall. En origen va ser destinat a la comunitat dels agustins. Actualment és la Casa Diocesana. Especialment conegut pel seu claustre d'estil renaixentista, on a l'estiu s'hi celebra un Festival de Música de Cambra.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Convent

Estil: Renaixement

Datació: S. XVI-XVII

Localització: Al sud del nucli històric, davant del Portal de Més Avall

Descripció:

Convent amb església força alterada i amb claustre sense concloure. El més interessant de l'edifici són les dues ales renaixentistes del claustre, amb arcs de mig punt de pedra. La porta de l'església té frontó renaixentista entretallat, a la façana que dóna a la plaça. El material emprat per la construcció fou la pedra saulonenca. Les dues ales existents (nord i oest) presenten doble galeria: la inferior és dòrica i té coberta de trams formats per aresta romana; la superior, amb doble ritme d'arcades d'ordre jònic, té un treball de poca qualitat.

Notes històriques:

Conjunt de convent i església de les darreries del segle XVI, amb claustre del XVII. L'any 1622 ja estava coberta l'església, mercès al Comú de la vila i, sobretot, a l'ajut del mercader Rafael Ripollès. Seguint una traça de Pere Blai, Joan Vaguer contractava les obres el 1632, però només realitzà les galeries baixes; les altres són d'entorn el 1674 i la coberta terminal del 1714. El convent fou fundat pels frares agustins, i va servir des del passat segle de Casa-Missió i d'Exercicis per a clergues i seglars dirigits pels pares del Sagrat Cor i de Maria. Ha portat el nom del cardenal de Tarragona Arce Ochotorena. El 1811 els francesos el transformaren en el fort de Sant Agustí. El 1822 fou exclòs de la dissolució de convents, i els agustins s'hi mantingueren fins el 1835. Per evitar-ne el saqueig fou habilitat com a hospital i parròquia. El 1846 era utilitzat com a magatzem per la companyia minera La Bundanera. Fou ocupat pels jesuïtes del 1852 al 1854 i del 1860 al 1868 i pels claretians del 1868 al 1936, que fou destruït. El 1939, que fou destinat a casa d'exercicis, se'n reconstruí el claustre i la galeria.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Casa Diocesana

Adreça: Camí de Sant Antoni, 2.

Telèfon: 977 84 40 07 (Ajuntament)

Fax: 977 84 47 14 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.laselvadelcamp.cat/

Adreça electrònica: aj.selva@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.213811], [1.139027]