Creu Coberta

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Creus de Terme

Comarca: Baix Camp

Municipi: Selva del Camp, La

Adreça: Carrer de Pie i Faidella

Descripció:
Antiga fita que marcava els camins des de la Selva del Camp en direcció a Alcover i Valls. L'obra gòtica original es va destruir al 1936. El que es contempla actualment és una rèplica.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Creu de terme

Estil: Gòtic

Datació: S. XIII, XX

Localització: A la sortida de la població, a l'antiga carretera d'Alcover

Descripció:

Creu de terme situada a l'antiga cruïlla de la carretera vella d'Alcover i el camí de la Mare de Déu que condueix a l'ermita de Paret Delgada, actualment accés secundari de la vila de la Selva del Camp. Aquesta creu inicialment no era coberta. Es va cobrir al segle XVI. S'aixeca damunt una plataforma quadrangular de més d'un metre d'alçada. De cada cantonada surt una pilastra de pedra picada que sosté una teulada a quatre vessants, coronada per una senzilla creueta de ferro. Com la creu original es va perdre, en el seu lloc es va instal·lar la Creu del Cantó de'n Vaquer, de la qual es conservava el motlle. Es tracta d'una creu llatina amb la superfície dels braços decorada amb fulles de card, àngels i altres motius ornamentals. Està presidida per Crist crucificat, a l'anvers, i per la Verge amb el Nen, al revers. El nus de la creu està configurat per una motllura octogonal amb imatges de sants separades per pinaclets. El fust és una esvelta columna de pedra picada, de secció vuitavada.

Notes històriques:

Aquesta creu gòtica, sense coberta, data de 1297, i es cobreix posteriorment durat el segle XIV. Va ser destruïda l'any 1936, i en ser restaurada l'any 1953 es va col·locar una rèplica de la creu del Cantó d'en Vaquer (creu i nus), del segle XIV, de la qual se'n conservava el motlle. Recentment restaurada el 1990. La creu coberta era la fita inicial o terminal en els solemnes trasllats de la imatge de la Mare de Déu de Paretdelgada a la vila per motius diversos. També era el lloc on es rebia a l'arquebisbe quan aquest anava a la vila procedent d'Alcover o de Valls.

Tipus: Catàleg de Bèns d'Interès Històric

Disposició: POUM

Data disposició: 15/02/2005

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació

Adreça: Carrer de Pie i Faidella

Telèfon: 977 84 40 07 (Ajuntament)

Fax: 977 84 47 14 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.laselvadelcamp.cat/

Adreça electrònica: aj.selva@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.216015], [1.144083]