La Resclosa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Baix Camp

Municipi: Selva del Camp, La

Adreça: Riera de la Selva

Descripció:
Canalització de les aigües de la riera de la Selva, per tal de conduir-les cap al Rec de la Vila.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Resclosa

Estil: Obra popular

Datació: S. XVIII

Localització: Al nord de la població, al costat de la riera de la Selva.

Descripció:

Construcció de carreu i paredat, començada com a presa, però inacabada. La part començada que en resta te set metres de gruix. Túnel per al canal amb volta de canó i arc de mig punt, de noranta centímetres de diàmetre. Damunt, pas envolta perpendicularment al canal, en el sentit del mur de contenció, i un petit recinte de volta potser per als tallants de les rescloses.

Notes històriques:

La Selva ha gaudit des d'antic de les aigües de l'Albiol que vessen a la seva vall (el 1313, els drets d'empriuar el terme de l'Albiol comprenien, entre d'altres, les aigües), i que li venen aconduïdes fins a la vila des de la Resclosa. La construcció de l'obra es decidí el 28 de juliol de 1739 per l'ajuntament de la Selva del camp. Hi foren destinats els productes de les brises de les veremes, deprés de premsades pels seus amos, i les remòltes de les olives. La resclosa intentava remeiar la penúria d'aigua que es patia aleshores, principalment a l'estiu. Més avall del Mas de Moixó, entre aquest i el Pont Alt, hi ha la nova resclosa, i hom potveure encara restes dels aqüeductes antics.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Industrial

Adreça: Riera de la Selva

Telèfon: 977 84 40 07 (Ajuntament)

Fax: 977 84 47 14 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.laselvadelcamp.cat/

Adreça electrònica: aj.selva@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.227781], [1.112904]