Mas de la Serra

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Baix Camp

Municipi: Selva del Camp, La

Adreça: Partida del mas de Serra

Descripció:
Casa rectangular amb la porta centrada amb arc de mig punt dovellat, sense decorar on destaca, als costats de les finestres, les pilastres amb capitells-caps.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVII, XIX

Localització: Als afores.

Descripció:

Casa rectangular amb la porta centrada amb arc de mig punt adovellat, sense decorar. Pis principal amb grans finestres amb llinda i pis alt transformat. Obra de paredat i carreu, amb façana arrebossada i decorada amb esgrafiats. Als costats de les finestres hi ha pilastres amb capitells-caps, i frontons triangulars, i conserven esgrafiats. Al costat sud hi ha un rellotge de sol policrom.

Notes històriques:

Masia que data probablement del 1.600, amb reformes al segle XIX. Al relloge de sol hi ha la inscripció "ANY / 1832". El mas de Serra correspon a l'antic terme de la Font de l'Astor, que pertanyia al començament del segle XIV a Jofre de Volterra, de qui passà a Francesc Batet de Tarragona. El 1357 hi consta com a senyor de Montoliu. Després fou dels Montserrat, els Almenara i els Ermengol.La jurisdicció era del pavorde, i després de l'arquebisbe. Formava part de les faldes de Tarragona. El 1378 tenia cinc focs; el 1496 es trobava deshabitat; el 1716 tenia 3 cases i vuit habitantsi un terme de dos quarts de rodalia; el 1763 tornava a estar deshabitat, i entre 1773 i 1787 tenia quinze habitants, havent passat a dependre de la parròquia de Vilallonga, deixant de ser-ho de la de la Selva. El 1846 era terme independent, amb tretze habitants.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Masia. Agropecuària.

Adreça: Partida del mas de Serra

Telèfon: 977 844 007 Ajuntament

Fax: 977 844 714 Ajuntament

Lloc web: http://www.laselvadelcamp/

Adreça electrònica: aj.selva@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.226038], [1.087763]