Mas del Víctor

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Baix Camp

Municipi: Selva del Camp, La

Adreça: Partida de la Riera Gran

Descripció:
Mas de grans dimensions. Gran explotació agrícola situada al costat de la riera de la Selva, a prop del camí a Constantí.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Masia

Estil: Neoclàssic

Datació: S. XIX

Localització: A les afores de la població, a prop del camí a Constantí

Descripció:

La capella és una habitació bastida en un dels costats del primer pis de l'edifici principal del mas, de grans proporcions. La casa presenta una àmplia façana blanca, amb porta allindada i diferents obertures. Sota el breu ràfec, hi ha disposades una mena de mènsules o carteles quadrades decoratives. En el centre de la façana, encara que no en la mateixa vertical, sinó més aviat retirada cap el centre de la corberta, hi ha una espadanya de ferro amb campana, i una creu al capdamunt. Sobre la porta hi ha un rellotge de sol amb la data. La capella és una sala dividida en tres parts mitjançant dues línies de columnes amb capitells d'estil corinti i sostre en forma de volta de canó. Tota la casa conserva els papers i les pintures, guixos i decoracions originals de les parets. Dels mobles, només se'n conserva una part.

Notes històriques:

El mas té una superfícvie ocupada de 700 m2. Les terres de la finca (polígon 16, parcel·la 68), s'estenen un total de 14 Ha, 97 a, i 20 ca. Ús esencialment agrícola. Segons informació facilitada pel propietari actual, sembla ser que el mas hauria pertanyut, en èpoques precedents, a un dels alcaldes de Reus. Capella dedicada a Sant Antoni de Pàdua.

Tipus: Catàleg de Bèns d'Interès Històric

Disposició: POUM

Data disposició: 15/02/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Agropecuari

Adreça: Partida de la Riera Gran

Telèfon: 977 84 40 07 (Ajuntament)

Fax: 977 84 47 14 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.laselvadelcamp.cat/

Adreça electrònica: aj.selva@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.186168], [1.153809]