Torres de la Muralla i Muralla de Sant Rafel

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Camp

Municipi: Selva del Camp, La

Adreça: Raval de Sant Rafel

Descripció:
Fortificació de la vila. Encerclava tot el nucli històric amb torres de defensa i portals, dels que avui en resten alguns exemples sobretot a ponent i a migdia.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Muralla

Estil: Obra popular

Datació: S. XII-XVII

Localització: Envoltant el nucli històric de la vila

Descripció:

La vila era totalment voltada de muralles, amb les corresponents torres de defensa, quadrades, amb merlets i part dels murs aprofitats per cases, obra baix medieval, de les quals en resten dues, una d'elles anomenada Torre de Casa Baró. Hi havia també quatre portals principals: el Sobirà, o Portal d'Amunt; el Jussà, o Portal d'Avall en sentit septentrió-migdia;i els de Ponent i Llevant. En època posterior se n'obriren altres. La línia de muralles pot resseguir-se pels Ravals de Sant Pere i de Sant Rafel, i pel passeig de Josep Cristià. Obra de paredat en verd, amb les torres reforçades amb carreus en els angles. Es conserven encara considerables vestigis a la banda de ponent-migdia, i altres més desfigurats a llevant, almenys en un total de set, i dos o més portals. Recentment s'estan portant a terme feines de consolidació i manteniment.

 

Notes històriques:

La vila i el terme de la Selva pertanyien al domini senyorial de l'arquebisbe i de l'Església de Tarragona. El Paborde era el representant de l'arquebisbe, amb autoritat pròpia i amb jurisdicció civil i criminal sobre els vassalls. La carta de repoblació de la vila de la Selva data del 1165. El 1307 hom feia referència al mur i a la vall i a la muralla vella (Cum muro veteri) de la Selva. El paborde Guillem Sescomes, pels volts de 1374 va impel·lir els seus vassalls a restaurar les muralles de la vila, i també a reforçar totes les defenses existents. En els inicis del segle XV la població de la Selva del Camp es trobava en disposició de fer front a un setge o un assalt. Les muralles van ser reformades a l'època de la guerra dels Segadors, i també amb posterioritat. Les referències documentals de les muralles, valls, fosos, torres i portals són molt abundants surant el segle XIII i la primera meitat del XIV. Fins el segle XIX la vila conservà l'aspecte de plaça forta.

 

Tipus: BCIN

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Bibliografia:

MOYA, R., "La Selva del Camp: Vila i castell de la Selva del Camp", Catalunya romànica: El Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 252-254, 1995.

RECASENS, M., La Selva del Camp en el segle XVIII: població, societat i economia, Centre d'Estudis Comarcal Josep Iglésies, Reus, 1992.

BASSEGODA, J., "El Castell de la Selva del Camp", Revista Técnica de la Propiedad Urbana / Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la la Provincia de Tarragona, 32, Tarragona, 45-56, 1982.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Defensiva

Adreça: Raval de Sant Rafel

Telèfon: 977 84 40 07 (Ajuntament)

Fax: 977 84 47 14 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.laselvadelcamp.cat/

Adreça electrònica: aj.selva@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.213805], [1.138618]