Font Draper

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Montsià

Municipi: Sénia, La

Adreça: Camí de la fàbrica de Calduch

Descripció:
Aquesta font es va construir el segle XX quan Ulldecona va canalitzar l'aigua de la font per al seu consum. Aquest esdeveniment va ser motiu de litigi per part dels habitants de la Sénia, un dels nombrosos que van tenir al llarg del temps amb els d'Ulldecona per l'aprofitament de l'aigua.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Font.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XX

Localització: Es troba a la banda dreta del riu Sénia, vora la fàbrica de Calduch

Descripció:

La font pròpiament dita està formada per un petit canalet en un moll de ciment armat amb unes escales per baix a la font. A la paret posterior hi ha un mur de maçoneria com a reforç. A la part superior hi ha una estructura quadrada amb un fris motllurat amb acabament piramidal per on s'accedeix a les canalitzacions. Al davant hi ha, en el llit del riu unes passeres fetes de formigó.

Notes històriques:

Estructura bastida el segle XX quan Ulldecona canalitzà l'aigua de la font per al seu consum. Aquest fet va ocasionar una manifestació per part de la gent de la Sénia, que va mostrar una vegada més un dels innombrables litigis mantinguts entre la Sénia i Ulldecona al llarg dels segles per l'aprofitament de l'aigua del riu. Anteriorment aquesta font ja existia però se situava a una altura superior a l'actual, i estava canalitzada fins l'altra banda del riu per mitjà d'un tronc buidat. Les passeres també existien però eren grans pedres damunt del llit del riu. Molt a prop i al mateix costat del riu, hi ha dos fonts més, la del pot i la dels tintorers. 

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Ús i funció actual: Font

Adreça: Camí de la fàbrica de Calduch

Telèfon: 977 713 000 (ajuntament)

Fax: 977 57 01 68 (ajuntament)

Lloc web: http://www.lasenia.cat/index.php

Adreça electrònica: turisme@lasenia.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.630116], [0.278232]