Font Vella de la plaça Major

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Montsià

Municipi: Sénia, La

Adreça: Plaça Major

Descripció:
Font construïda al segle XIX en un nivell inferior al de la plaça. S'accedeix per unes escales laterals que s'uneixen en un replà comú a partir del qual baixen uns esglaons centrals fins a la font.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Font.

Estil: Obra popular

Datació: 1834

Localització: Es troba al centre de la vila.

Descripció:

Aquest font s'anomena "Vella" per a diferenciar-la d'una de més nova inaugurada a la mateixa plaça, l'any 1952. S'accedeix a la font mitjançant unes escales laterals, situades a banda i banda de la font, que arriben fins a un replà comú a patir del qual baixen quatre esglaons centrals. La font pròpiament dita consta de tres brolladors de ferro, situats a un nivell inferior al de la resta de la plaça. L'aigua cau a una pica de lloses de pedra, rectangular i molt poc fonda, i torna al canal interior que circula per un passadís comunicat a l'exterior per una obertura situada a sobre dels brolladors. A nivell de la plaça el perímetre de la font és envoltat per un mur baix de maçoneria per damunt del qual hi ha una barana de ferro.

Notes històriques:

Les referències documentals indiquen que l'any 1834 Antoni Vidal Garcia dóna 100 duros per col·laborar en el projecte d'allargar el canal d'aigua que arribava al lloc anomenat "La nòria" (carrer Jaume I) fins a la Plaça i construir en conseqüència un safareig i un abeurador al carrer Bailén actual i una font a la plaça. Aquesta probablement sigui l'actual, com es pot comprovar en una fotografia de finals del segle XIX. El canal d'on procedeix la seva aigua era conegut com a "reguer del poble" i abans de la instal·lació de l'aigua potable era el que abastava tota la Sénia. A més d'aquesta font sembla que n'hi havia alguna més de les quals només es conserva la del creuament entre el carrer del Carme i el carrer Sarragossa. Al "Libro de acuerdos de la vila de la Cenia" en acta de 25 d'agost de 1833, es parla de portar aigua de la font de la Nòria a la plaça de l'església.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Font

Adreça: Plaça Major

Telèfon: 977 713 000 (ajuntament)

Fax: 977 57 01 68 (ajuntament)

Lloc web: http://www.lasenia.cat/index.php

Adreça electrònica: turisme@lasenia.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.634750], [0.280178]