Pont Vell de les Cases del Riu

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Ponts i aqüeductes

Comarca: Montsià

Municipi: Sénia, La

Adreça: Camí vell de la Sénia a les Cases del Riu

Descripció:
Pont de pedra bastit el segles XIX sobre el riu Sénia. La seva construcció es va finançar gràcies al pagament dels industrial i terratinents que el feien servir. Consta de tres arcs de mig punt de grans dimensions sostinguts al centre pels grans pilars.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Pont.

Estil: Obra popular

Datació: 1923 -1924

Localització: Es troba al camí de la Sénia a les cases del riu

Descripció:

Aquest pont està format per tres grans arcs sostinguts per gruixuts pilars. Els arcs i els carcanyols estan bastits amb carreus de petites dimensions de pedra tosca i els pilars de carreus de grans dimensions ben escairats. A banda i banda de les arcades hi ha dos murs construïts amb maçoneria per salvar el desnivell entre el camí i el riu (les arcades només ocupen el sector del riu i de terreny a banda i banda). Destaca el fet que l'intradós dels arcs no té la mateixa orientació que el pont, fet que produeix certa impressió d'asimetria.

Notes històriques:

Pont construït cap al primer terç del segle XX (1923-24), on abans hi havia un pont de fusta. Va ser el batlle de la Sénia el encarregat d'arribar a un acord amb el municipi de Rossell. Per pagar-lo es va establir un pagament a tots els industrials i terratinents que l'utilitzessin. Segons Antoni Prades Costiella, la pedra tosca dels arcs es va serrar amb serra de fuster en lloc de picada. 

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Pont

Adreça: Camí vell de la Sénia a les Cases del Riu

Telèfon: 977 713 000 (ajuntament)

Fax: 977 57 01 68 (ajuntament)

Lloc web: http://www.lasenia.cat/index.php

Adreça electrònica: turisme@lasenia.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.633969], [0.276880]