Abrics de l'Apotecari

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Tarragonès

Municipi: Tarragona

Adreça: Camí del Mas d'en Cosidor

Descripció:
Aquest conjunt pictòric està constituït per 3 abrics, on hi trobem representacions pictòriques de diverses figures de color vermell, castany i gris, i seguint un estil naturalista-esquemàtic.

Tipus monument: Abrics amb pintures rupestres

Estil: Esquemàtic-naturalista

Datació: 9.000-3.500 a.C.

Localització: A la dreta del camí de Mas Cosidor, a només 3,5 km a l'oest de la població d'Altafulla.

Descripció:

Aquest conjunt està format per tres abrics:

L'abric I té unes dimensions d'uns 9,50 m de boca, 4 m d'altura i uns 2,50 m de profunditat, i està orientat al S-SE. Aquí s'hi localitzaren representacions figurades d'estil esquemàtic en vermell.

L'abric II es troba situat aproximadament a uns 5 m de l'abric I i està orientat al sud, i té unes dimensions d'uns 12 per 5 per 4 m. Aquí s'hi localitzaren representacions de figures humanes de color negre, que es creu que són de factura recent.

En darrer terme, l'abric III está format per 2 cavitats de 16,5 per 9,5 per 4,5 m, i es troba a 16,5 m a l'Est de l'anterior conjunt. Aquí s'hi van documentar representacions de dos cèrvols i dos animals indetermiats en color gris i castany fosc, i també un quadrúped en estil esquemàtic-naturalista de color negre.

Notes històriques:

Les pintures dels Abrics de l'Apotecari van ser descobertes el maig de 1994 pel Dr. Eudald Carbonell i els membres del Laboratori d'Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Tipus: Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica

Disposició: Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998. Núm. Registre Bic:R-I-55-0531

Data disposició: 25/06/1985.

Publicació: DOGC 1807 d'11/10/1993 i BOE 29/06/1985.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Regular

Bibliografia:

M. García, E. Carbonell, J. Zaragoza 1999: "Nuevas representaciones rupestres figurativas y abstractas en la comarca del Tarragonés", XXIV Congreso Nacional de Arqueología, Cartagena.

Accés: Dificil

Condicions de visita: Lliure

Ús i funció actual: Espai públic

Observacions:

L'estiu de 1995 aquesta zona fou afectada per un incendi forestal que no afectà, però, les pintures rupestres.

Adreça: Camí del Mas d'en Cosidor

Telèfon: 977 242 220 (Museu d'Història de Tarragona)

Lloc web: http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=0f39f4a3876b0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0f39f4a3876b0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Adreça electrònica: mht@tgna.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.150045], [1.333079]