Biblioteca Pública de Tarragona

Tipus de recurs: Biblioteques, Arxius i Biblioteques

Comarca: Tarragonès

Municipi: Tarragona

Adreça: Carrer Fortuny 30. 43001

Descripció:
La Biblioteca Pública de Tarragona és una biblioteca de titularitat estatal gestionada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i que forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, prestant els serveis propis de biblioteca i contribuint a la implementació de projectes i programes comuns. En els anys vinents les biblioteques públiques, en un context global de crisi econòmica, haurem de gestionar els recursos amb la màxima eficiència per acompanyar els ciutadans en l'aprenentatge al llarg de la vida, per fomentar el gust per la lectura i per contribuir a transformar la informació en coneixement. En definitiva haurem de fer més accessible la cultura, ajudar a reduir el fracàs escolar i a la capacitació dels ciutadans adaptant serveis, col·leccions, espais i programes. Igualment importants són el compromís amb el servei de biblioteca pública i amb el país, contribuint a l'execució de les polítiques culturals del Departament de Cultura i de les polítiques generals del Govern.


Galeria d'imatges:

   

Volum ml.:

Tipus de fons:

Sala lectura: No

Reprografia: No

Biblioteca: No

Serveis d'informació: No

Altres serveis:

Activitats:

Publicacions:

Accés:

Horari:

Instruments de descripció:

Quadre de classificació i dates límit:

Titularitat: publica

Adreça: Carrer Fortuny 30. 43001

Telèfon: 977 24 03 31 - 977 24 05 44

Lloc web: http://bibliotecatarragona.gencat.cat

Adreça electrònica: bptarragona.cultura@gencat.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.1137595], [1.2499719]