Casa Gustems

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Tarragonès

Municipi: Tarragona

Adreça: Carrer del Governador González, 51.

Descripció:
Edifici projectat per l'arquitecte Josep Maria Pujol de Barberà, d'estil noucentista, el 1925.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Noucentisme.

Datació: 1925

Localització: Al nucli urbà.

Descripció:

Amb la noucentista casa Gustems comprovem una vegada més la versatilitat de l'arquitecte Josep M. Pujol de Barberà, capaç de projectar en estil modernista o noucentista segons els requeriments del client. Després d'haver vist la seva obra modernista a les cases Ripoll (1913), coneixem el seu estil noucentista a la casa Bofarull (1920) i tornem a veure'l modernista a la casa del Dr. Aleu (1927), últim edifici abans de passar-li el testimoni al seu fill, Antoni Pujol Sevil, el 1928. El tret més destacat de la casa de Lluís Gustems és l'eix de simetria axial cantoner, emfasitzat per la tribuna triforada amb columnes. Sis pilastres de carreus encoixinats atorguen contundència i compensen el domini de les formes corbes, quatre de les quals recorren verticalment tota la façana. Les balconades són amb barana de ferro forjat treballada. Destaquen les mènsules de caire historicista. La cornisa de l'edifici té esgrafiats, respiralls i ampit de formigó amb tres frontons.

Tipus: BCIL, Be Cultural d'Interès Local

Publicació: PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA - 4a REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA ¿ GENER 2011.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA: Catàleg municipal de monuments, edificis, ambients urbans i altres béns immobles. Tarragona, gener 2011.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

 

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Exterior.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: Carrer del Governador González, 51.

Telèfon: 977 250 795 (Turisme)

Lloc web: http://www.tarragonaturisme.cat/

Adreça electrònica: turisme@tarragona.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.1163643], [1.2486736]