Casa Linderman

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Tarragonès

Municipi: Tarragona

Adreça: Rambla Nova, 95 / Carrer d'Ixart, 13.

Descripció:
Edifici projectat per l'arquitecte Francesc Monravà Soler, d'estil noucentista, el 1926.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Noucentisme.

Datació: 1926

Localització: Al nucli urbà.

Descripció:

El 1926, Francesc Monravà va projectar les cases Linderman i Canyelles Babot, ambdues distingides i singulars, les primeres importants de la seva carrera, que s'enfocaria cap a l'obra pública com a arquitecte de la Diputació. La casa de Dolors Linderman, vídua de Cobos, està situada estratègicament entre dos artèries urbanes importants. Ocupa tot el xamfrà, amb la qual cosa s'emfasitza la cantonada arrodonint els cossos cantoners -un dels quals emula una torre- i emmerletant la crugia central amb un coronament ornamentat amb garlandes i rematat amb testes. El resultat és un edifici d'habitatges amb aire de palau urbà. Els elements protagonistes són les sis pilastres d'ordre gegant amb capitell jònic, que ocupen totes les plantes, i la crugia central, dignificada per una tribuna triforada tancada al primer pis, amb columnes també jòniques. L'edifici ha estat ocupat per sindicats durant el franquisme, i en la democràcia per CCOO, UGT, CGT, USO i l'organització patronal CEPTA.

Tipus: BCIL, Be Cultural d'Interès Local

Publicació: PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA - 4a REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA ¿ GENER 2011.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA: Catàleg municipal de monuments, edificis, ambients urbans i altres béns immobles. Tarragona, gener 2011.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

 

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Exterior.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: Rambla Nova, 95 / Carrer d'Ixart, 13.

Telèfon: 977 250 795 (Turisme)

Lloc web: http://www.tarragonaturisme.cat/

Adreça electrònica: turisme@tarragona.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.116812], [1.2506924]