Casa Rabadà

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Tarragonès

Municipi: Tarragona

Adreça: Rambla Nova, 90.

Descripció:
Edifici noucentista projectat el 1914 per l'arquitecte Alfons Barba Miracle.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Noucentisme.

Datació: 1914

Localització: Al nucli urbà.

Descripció:

Alfons Barba va construir la casa Rabadà per al seu amic Àngel Rabadà Mayné, metge i polític, el mateix any que la casa Massona de Valls. Llavors encara hi havia molts solars buits a la Rambla Nova i al darrere, la casa comptava amb un jardí i un hort. L'edifici -conegut també com a Casa Vallvé- de planta baixa i dos pisos, té la façana asimètrica, amb quatre obertures per pis i la porta descentrada. El parament és de maó arrebossat excepte a la planta baixa, amb un sòcol de pedra de llisós, com a la casa Massona i altres inmobles de la Rambla, i franges decoratives que imiten els carreus. Desconnecta formalment del Modernisme amb una depuració de línies que només decora els dos frontons d'estil Sezéssion -amb serietat formal, severitat i elegància-, als coronaments laterals i en les obertures de la planta baixa amb columnes de volutes jòniques a la porta principal i a les finestres trífores dels extrems. També és interessant la forja geomètrica dels balcons en forma de roses.

Tipus: BCIL, Be Cultural d'Interès Local

Publicació: PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA - 4a REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA – GENER 2011.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA: Catàleg municipal de monuments, edificis, ambients urbans i altres béns immobles. Tarragona, gener 2011.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

 

Ús i funció actual: Habitatges.

Adreça: Rambla Nova, 90.

Telèfon: 977 250 795 (Turisme)

Lloc web: http://www.tarragonaturisme.cat/

Adreça electrònica: turisme@tarragona.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.116579], [1.250128]