Casa Vila

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Tarragonès

Municipi: Tarragona

Adreça: Rambla Nova, 9.

Descripció:
Edifici projectat per l'arquitecte Antoni Pujol Sevil, d'estil noucentista, el 1929.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Noucentisme

Datació: 1929

Localització: Al nucli urbà.

Descripció:

El 1929 Pujol Sevil va projectar aquesta casa plurifamiliar de poca amplada però molta profunditat per a Francesc Vila. L'edifici té algunes concomitàncies amb la casa que ell mateix va dissenyar per a Concepció Budesca al carrer Rovira i Virgilli, i amb la casa Serres, com l'últim pis amb tres balcons amb balustrada ondulant de pedra artificial i quatre cràteres gregues decoratives, que a la casa Serres apareix al pis principal. L'edifici, entre mitgeres, té planta baixa i quatre pisos, i una cornisa monumental com a coronament. La composició abarrocada de la façana té com a eix central una doble tribuna tancada que serveix de balcó al tercer pis. Horitzontalment destaca el tractament diferenciat dels buits de cadascun dels pisos. La composició de la façana presenta una barreja eclèctica de materials i estils. L'edifici sobresurt per la seva sòlida construcció amb pedra artificial, i és un bon exemple de l'arquitectura de l'època. Els darrers anys s'hi ha afegit un pis d'alçada.

Tipus: BCIL, Be Cultural d'Interès Local

Publicació: PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA - 4a REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA ¿ GENER 2011.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA: Catàleg municipal de monuments, edificis, ambients urbans i altres béns immobles. Tarragona, gener 2011.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

 

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Exterior.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: Rambla Nova, 9.

Telèfon: 977 250 795 (Turisme)

Lloc web: http://www.tarragonaturisme.cat/

Adreça electrònica: turisme@tarragona.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.1142705], [1.2559143]