Col·legi de les Teresianes

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Convents

Comarca: Tarragonès

Municipi: Tarragona

Adreça: Rambla Nova, 79-91 / c. de l'Assalt, 13 / c. d'August, 46.

Descripció:
Col·legi-Convent projectat per l'arquitecte Bernardí Martorell Puig, d'estil noucentista, el 1922 i acabat de construir el 1949.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Col·legi i Convent.

Estil: Noucentisme.

Datació: 1922-1949

Localització: Al nucli urbà.

Descripció:

Bernardí Martorell, membre de la segona generació d'arquitectes modernistes, que transiten cap al Noucentisme, era deixeble de Gaudí i, com ell, va fer la majoria de la seva obra per a l'Església. Es va inspirar en l'edifici de les Teresianes del seu mestre a Barcelona (1888), amb domini de la verticalitat mitjançant arcs parabòlics com a metàfora mística; i com a material de baix cost, la fàbrica de maó vist amb totxos aplantillats. L'edifici es va aixecar sobre una zona rocosa i consta d'un cos paral·lel a la Rambla Nova, simètric, amb un cos central i dos laterals avançats, el del mig més baix, formant un pòrtic, i els laterals més alts, simulant torres. A l'interior hi destaquen el vestíbul i la capella. La construcció es va frenar durant la II República i va ser afectada pels bombardejos de la Guerra Civil, amb el resultat que el col·legi actual no es correspon amb el projecte de Martorell. La restauració va anar a càrrec de Josep M. Pujol de Barberà i del seu fill Antoni Pujol Sevil.

Tipus: BCIL, Be Cultural d'Interès Local

Publicació: PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TARRAGONA - 4a REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA ¿ GENER 2011.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA: Catàleg municipal de monuments, edificis, ambients urbans i altres béns immobles. Tarragona, gener 2011.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

 

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Exterior.

Ús i funció actual: Col·legi religiós.

Adreça: Rambla Nova, 79-91 / c. de l'Assalt, 13 / c. d'August, 46.

Telèfon: 977 250 795 (Turisme)

Lloc web: http://www.tarragonaturisme.cat/

Adreça electrònica: turisme@tarragona.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.1148848], [1.2545323]